Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-06-2022

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów powołana przez Burmistrza Miasta Lubań
w celu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zapewnienia kompleksowej pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy.  

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lubaniu przy ulicy Plac Lompy 1, tel. 75 646 04 11.

Pytanie można również kierować drogą elektroniczną na adres zi.mops@op.pl

Skład zespołu interdyscyplinarnego:

 1. Aleksandra Puchalska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lubaniu

 2. Monika Maćkowiak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lubaniu

 3. Dorota Bliźniec – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu

 4. Ewa Chmura – przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Lubaniu

 5. Monika Chojnowska – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu

 6. Agnieszka Stępak-Cybulska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu

 7. Rafał Kordyka – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji  w Lubaniu

 8. Izabela Rożko – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 Lubaniu

 9. Jadwiga Kępa – przedstawiciel Ogniska Wychowawczego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu

 10. Bożena Ogrodnik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaniu

 11. Małgorzata Pleszkun -  przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 12. Wioletta Szymków – przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu

 13. Marzena Tomczyk – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

 14. Kamila Wolańska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Lubaniu

 15. Katarzyna Wójcik – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zespół dyscyplinarny może tworzyć tzw. grupy robocze, których skład dostosowany jest do konkretnej rodziny oraz jej indywidualnych problemów.  W skład grup roboczych mogą wchodzić członkowie zespołu interdyscyplinarnego i/lub specjaliści z dziedziny rozwiązywania problemów społecznych i rodzinnych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Osobą upoważnioną do odbioru „Niebieskiej Karty” jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, a podczas jej nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...