Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-05-2023

 Aktualizacja 5.06.2023 r.

Urząd Miasta w Lubaniu

 

 

 

  Urząd Miasta Lubań

siedziba główna: ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań
województwo :
dolnośląskie
powiat :
lubański
gmina:
Lubań

 

pozostałe lokalizacje: ul. Mickiewicza 6
59-800 Lubań

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Gminy Miejskiej Lubań / Urzędu Miasta Lubań
znajduje się na Portalu usług administracji publicznej ePUAP http://epuap.gov.pl/

adres skrytki:  /umluban/SkrytkaESP

adres e-mail: boi.um@miastoluban.pl

strona www: http://www.luban.pl

 

 

 

 

 

 

GMINA MIEJSKA LUBAŃ                        URZĄD MIASTA LUBAŃ

NIP 613-15-68-359                          NIP 613-10-01-032
REGON 230821380                          REGON 000526067

 

Identyfikator Miasta Lubań (TERYT) : 0210011

 

Godziny pracy Urzędu Miasta Lubań:

poniedziałek: od 7.30 do 15.30
wtorek:  od 7.30 do 17.00
środa – czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

 

KONTAKT:

Biuro Obsługi Interesanta
 

Agata Ostrowska - Inspektor
Ewa Szymańska - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 99
e-mail: boi.um@miastoluban.pl


LINIA „POWIADOM BURMISTRZA” - tel. 75  646 44 01

  

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
pokój nr 24, II piętro
tel. 75  646 44 00
fax. 75  646 44 05
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

 

Burmistrz Miasta Lubań - Arkadiusz Słowiński

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań - Mateusz Zajdel

Sekretarz Miasta Lubań - Marzena Różańska

Skarbnik Miasta Lubań - Łukasz Maćkowiak

 

 

WYDZIAŁY, REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA URZĘDU MIASTA LUBAŃ

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału -
Anna Krawiec
pok. 10, tel. 75 646 44 80


Kadry
Irena Rogoza - Z-ca Naczelnika
pok. 8, tel. 75 646 44 78

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
Monika Więckowska - Inspektor
pok. 24, tel. 75 646 44 00  fax. 75  646 44 05

Biuro Obsługi Interesanta
Agata Ostrowska - Inspektor
Ewa Szymańska - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 99

Archiwum Zakładowe
Anna Wisłocka - Komsa - Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

Staże, praktyki zawodowe, BHP, informacja publiczna

Kamila Dubis - Bagińska – Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06


BIURO RADY MIASTA

Izabela Janik - Główny Specjalista
pok. 18, tel. 75 646 44 09
 

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
59-800 Lubań ul. 7 Dywizji 14

Anna Kleszczyńska -
Główny Księgowy
pok. 14, tel. 75 646 44 14


Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Ewelina Karłowska - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16, tel. 75 646 44 16
Urszula Anioł - Inspektor
pok. 20, tel. 75 646 44 61


REFERAT do spraw PODATKÓW i OPŁAT

Małgorzata Nachrebecka -
Kierownik Referatu
pok. 15, tel. 75 646 44 18


Podatek rolny i leśny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) - wymiar, wnioski o udzielenie ulgi w podatkach i opłatach, pomoc de minimis
Monika Bałdowska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Podatek od nieruchomości  (osoby fizyczne) - wymiar, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny (osoby prawne)
Magdalena Kuczyńska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Wnioski o udzielenie ulgi w podatkach i opłatach, pomoc de minimis
Małgorzata Nachrebecka - Kierownik Referatu
pok. 15 , tel. 75 646 44 18

Podatki i opłaty - księgowość, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) - wymiar, księgowanie wpłat
Katarzyna Balicka - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Podatki i opłaty - księgowość, użytkowanie wieczyste, oplata za przekształcenie, księgowanie wpłat
Władze Szarłan - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Egzekucja administracyjna podatków i opłat sprawdzenie zaległości
Julita Nowak - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Zwrot opłaty skarbowej
Dorota Filipowicz - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82
Katarzyna Janiszek - Inspektor (zastępstwo: Joanna Kwiatkowska - Referent)
pok. 17, tel. 75 646 44 82

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału -
Anna Gołos
pok. 3, tel. 75 646 44 19


Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców, oddawanie nieruchomości w uzytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowaia wieczystego w prawo własności, wydawanie zgód na wykreślenie zapisów dotyczących udzielonej bonifikaty w księgach wieczystych
Elżbieta Browarczyk - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów, sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Renata Stefankiewicz - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Gospodarowanie gruntami rolnymi i leśnymi, wydawanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego, organizacja wyborów do Izb Rolniczych
Katarzyna Poszelężna - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych na ogródki, garaże, pomieszczenia gospodarcze, wiaty, urządzenie placu budowy i inne
Katarzyna Poszelężna – Inspektor
pok. 5,  tel. 75 646 44 22
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2,  tel. 75 646 44 24

Nadzór nad targowiskiem miejskim, wydawanie zezwoleń na lokalizację kontenera i lokalizację reklam, sprawy z zakresu urządzeń melioracji wodnych, najem lokali użytkowych i umorzenia zaległości za lokale użytkowe
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział i zamiana mieszkań komunalnych, kwalifikacja mieszkań na lokale socjalne, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24REFERAT INFORMATYKI
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Ryszard Skowron -
Kierownik Referatu
pok. 6, tel. 75 646 44 08

Obsługa informatyczna
Artur Nachrebecki - Inspektor
pok. 6, tel. 75 646 44 08

 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Arkadiusz Zając -
Kierownik Referatu
budynek ul.7 Dywizji 14
pokój 12, tel. 75 646 44 81

Zarządzanie kryzysowe, sprawy z zakresu obronności
Tomasz Hanka - Inspektor
budynek ul. Mickiewicza 6
pok. 11, tel. 75 646 44 40

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO
Mickiewicza 6, 59-800 Lubań (parter)


Naczelnik Wydziału/Kierownik USC -
Aneta Płachcińska
pok. 1, tel. 75 646 44 31

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów tylko i po uprzednim telefonicznym umówieniu przez Interesanta terminu spotkania z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu:

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony)
Andrzej Choroszy - Z-ca naczelnika Wydziału i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
pok.1A tel./fax 75 646 44 32
Marlena Piaśnik - Inspektor
pok.1A, tel. 75 646 44 39

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Bernadeta Medyńska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 38, 75 646 44 41
Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt – Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 38, 75 646 44 41
Magdalena Krzętowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 20
Beata Serwin - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 20


WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Małgorzata Poszelężna - Naczelnik Wydziału
pok. 6, tel. 75 646 44 28


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Barbara Kończyk – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Licencje na wykonywanie transportu drogowego, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ewidencja działalności gospodarczej
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Paula Pleśnierowicz – Z-ca Naczelnika
pok. 7 tel. 75 646 44 73

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ I PATOLOGII SPOŁECZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Monika Chojnowska - Specjalista
pok. 14, tel. 75 646 44 26

 

REFERAT  EDUKACJI

Anna Zawłocka -
Kierownik Referatu
pok. 3, tel. 75 646 55 93


Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych placówek oświatowych
Marlena Kiełdanowicz – Inspektor
Monika Kicuła - Inspektor
pok. 5 tel./fax 75 646 44 33
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Postępowania z zakresu zamówień publicznych
Dariusz Mulko - Główny Specjalista

pok. 12a, tel/fax 75 646 44 11

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Tomasz Bernacki -
Naczelnik Wydziału
pok. 10, tel. 75 646 44 35


Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9  tel. 75 646 44 36

Sprawy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabytki
Aleksandra Zubkiewicz – Inspektor (zastępstwo: Aleksandra Popławska - Podinspektor)
pok. 9, tel. 75 646 44 36

Utrzymania zieleni miejskiej oraz porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
Regina Czerner - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 37


REFERAT DO SPRAW OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
przybudówka, I piętro

Renata Klecha - Waszczyk -
Kierownik Referatu
tel. 75 645 66 05


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Monika Szymko - Podinspektor
Anna Wróbel - Inspektor
tel. 75 645 66 00

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI i MODERNIZACJI
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Aneta Pijanowska - Naczelnik Wydziału
pok. 4A, tel. 75 646 44 72


Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Alicja Kaczerewska - Podinspektor
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

Drogi gminne, zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski -  Starszy Inspektor
pok. 4C, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie, komunikacja miejska
Natalia Kopka - Inspektor
pok. 4C, tel./fax  75 646 44 12

Oświetlenie uliczne miasta
Katarzyna Brzozowska - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Mariusz Tomiczek - Główny Specjalista
pok. 12, tel. 75 646 44 44 fax. 75 646 44 12

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...