Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-11-2012

Wszystkich serdecznie zachęcam do skorzystania z możliwości komunikacji ze mną za pomocą internetu. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Oczekuję z Państwa strony zaangażowania w sprawy dotyczące naszego miasta i jego mieszkańców, wszystkich obszarów zarządzania naszym wspólnym mieniem.

Burmistrz Lubania
Arkadiusz Słowiński

 • Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin (załącznik znajdujący się poniżej).
 • Pytanie proszę przesłać za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: promocja@luban.pl. Temat wiadomości powinien brzmieć: pytanie do Burmistrza Miasta Lubań.

Przypominamy, że Burmistrz Lubania jest również do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek w siedzibie Urzędu Miasta (ul.7 - Dywizji 14, pokój nr 11, I piętro) w godzinach od 13:00 do 15:30. W celu zapisania się na spotkanie prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesanta (osobiście lub pod nr tel. 75 646 44 99).

 • Pytanie

Witam,
chciałbym zadać dwa pytania. Jedno pytanie związane jest z remontem drogi do przedszkola miejskiego numer 5 na osiedlu. W 2018 r. mówił Pan, że droga będzie zrobiona po remoncie przedszkola. Ale nie myślałem wtedy, że chodziło o zalepienie dwóch dziur, a nadal studzienki i pobocza są w stanie masakrycznym - dziura na dziurze. Czy można to w jakiś racjonalny sposób wytłumaczyć?

Druga sprawa to jest odwieczny problem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych odnośnie koszenia traw. Wcześniej również pisałem i dostałem odpowiedź, że Zakład działa według harmonogramu, który już od lat stosuje. Wystarczyło chwilę poczekać i jest to nieprawda, ponieważ z roku na rok koszenie wygląda inaczej, a my dalej chodzimy pośród trawy do kolan. Nie trzeba tutaj pisać przykładu, ponieważ gdzie się nie popatrzy to trawa, drzewa oraz żywopłoty wyglądają mówiąc grzecznie obrzydliwie... Więc pytanie brzmi: skoro ZGiUK ma harmonogram koszenia, niech udostępni go nam, chyba że już gdzieś jest, to prosiłbym o informację, gdzie można go znaleźć.

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
w naszym mieście mamy do remontu sporo dróg i traktów pieszych. Niestety nie wszystko da się zrobić naraz, dlatego większy priorytet został nadany drogom dłuższym, prowadzącym do większej ilości obiektów. Wzmiankowana droga to krótki odcinek prowadzący tylko do przedszkola.
Mimo wszystko mam na uwadze jej stan i jeśli tylko pojawi się ku temu okazja, zostanie on poprawiony. Jednak w najbliższym czasie nie przewiduję jej generalnej przebudowy.
Biorąc pod uwagę szereg remontów dróg, chodników i parkingów, zamieszkany przez Pana rejon z pewnością nie jest zapomniany ani zaniedbany. Liczę więc na cierpliwość i wyrozumiałość odnośnie opisywanego odcinka.

Odnośnie koszenia traw podtrzymuję odpowiedź, jakiej udzieliłem Panu ostatnio. Z informacji, jakie posiadam, koszenie działek miejskich przez pracowników lubańskiego Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych odbywa się według ustalonego harmonogramu. Tak jak już pisałem, pierwszeństwo mają ciągi główne, następnie place zabaw i parki, a dopiero później pozostałe tereny. Urząd Miasta otrzymuje tygodniowy harmonogram prac. Jego realizacja przebiega zgodnie z założeniami, jednakże jest on również uzależniony od możliwości ZGiUK. Nie można zapominać, że obecnie mamy sezon urlopowy, dlatego kilkunastoosobowa ekipa, odpowiedzialna za utrzymanie terenów zielonych jest okrojona, a co za tym idzie – ma mniejsze moce przerobowe. Mimo wszystko nie da się nie zauważyć dużej poprawy, jeśli chodzi o dbałość o miejską zieleń w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Jeśli chciałby uzyskać Pan bardziej szczegółowe informacje zachęcam do kontaktu z Wydziałem Oczyszczania i Zieleni Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z. o. o. Lubań telefonicznie 75 671 12 42 w godz. 7.00 – 15.00.
Z poważaniem, Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań

 • Pytanie

Dzień dobry,
mieszkam w Lubaniu przy ul. Kolejowej i bardzo mnie interesuje czy będzie budowany sklep Dino lub jakiś inny sklep w mojej okolicy.
Będę wdzięczna za odpowiedź, Elżbieta Sklizmunt

 • Odpowiedź

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na liczne prośby ze strony lubanian zamieszkujących ulice: Główną, Kolejową, Jeleniogórską, Warszawską, Widokową i Harcerską radna miasta Lubań Jolanta Stanasiuk zwróciła się do polskiej firmy z Krotoszyna o rozważenie kolejnej inwestycji w Lubaniu. Po przeanalizowaniu sprawy spółka Dino Polska podjęła decyzję o możliwości wybudowania marketu w okolicy firmy Dr. Schumacher. W sierpniu minionego roku została podpisana umowa przedwstępna na sprzedaż terenu pod inwestycję właśnie w tej lokalizacji. Od tamtej pory prowadzone są działania mające na celu realizację założonej inwestycji.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Szanowny Panie,
sprawa dotyczy prowadzonych napraw dróg szutrowych na terenie miasta Lubań. Prośba, by nie zapomnieć o ul. MOSTOWEJ pomiędzy  ul. Różaną a Firmą Renault. Drogą tą 22 kwietnia br. przebiegać będzie trasa Rajdu ŁUŻYCKIE WĘDRÓWKI 2022, czyli trasa 6 km przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i małych dzieci z niższych klas szkół podstawowych oraz osób niepełnosprawnych, w tym również na wózkach inwalidzkich.
Z góry dziękujemy, Zarząd OŁ PTSM Lubań Prezes Henryk Sławiński

 • Odpowiedź 

Szanowny Panie,
w odniesieniu do zapytania wyjaśniam, że 22 lutego br. podpisano umowy na remonty miejskiej infrastruktury drogowej. Pierwsza z inwestycji to budowa drogi wewnętrznej, która będzie przedłużeniem ul. Warszawskiej łączącym się z ul. Mostową. Omawiane zadanie obejmuje fragment drogi, o którym Pan wspomina i zostało opisane w artykule „Droga – chodnik – parking, czyli nowe remonty na terenie miasta”. Niestety nie uda się poprawić nawierzchni do 22 kwietnia, ponieważ według umowy zakończenie prac przewidziano dopiero na lipiec. Wierzę, że podczas przyszłorocznego rajdu (jeśli trasa wędrówki nadal będzie uwzględniała ten odcinek) fragment drogi z nową nawierzchnią, znacznie podniesie komfort jej użytkowania.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
10 lutego 2022 na stronach portalu eluban.pl pojawił się artykuł dotyczący listu otwartego do Burmistrza Miasta Lubań odnośnie planów budowy drogi na ulicach Jagiellońskiej i Fabryczna Osiedle. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie, pomimo rzekomych zapewnień od Pana, że taką uzyskamy. List jest tak naprawdę przytoczoną naszą korespondencją sprzed kilku miesięcy. Cytując: „Szanowny Panie, w tym miejscu i na terenie całego osiedla miał być zlecony do opracowania projekt przebudowy nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową, niestety z powodu ograniczenia wydatków związanych z COVID-19 zadanie zostało wykreślone z budżetu na ten rok. Mam nadzieję, że sytuacja pozwoli nam wprowadzić do budżetu i zlecić to zadanie jeszcze w tym roku. W miejscu zobrazowanym na załączonych fotografiach należy w pierwszej kolejności zlecić zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia, ponieważ problem pojawia się corocznie, więc dosypywanie kamienia i podnoszenie terenu jest bezcelowym zabiegiem. Z samorządowym pozdrowieniem, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań Mateusz Zajdel”
Zadaję zatem ponownie pytania:

 1. Ile wyniosły wydatki Miasta Lubań związane z Covid-19?
 2. Jaki procent budżetu rocznego Miasta Lubań pochłonęły wydatki związane z Covid-19?
 3. Jaki procent budżetu rocznego Miasta Lubań pochłonęły wydatki związane z przebudową toru kartingowego w Lubaniu?
 4. Czy w związku z luzowaniem obostrzeń sanitarnych i mijającej piątej fali Covid-19, a zatem i wydatków z tym związanych, realizacja wspomnianej drogi stanie się priorytetem w inwestycjach miasta Lubań?
 5. Czy do czasu budowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej Miasto Lubań zapewni dosypywanie kamienia na ulicach Jagiellońskiej i Fabryczna Osiedle? Na chwilę obecną to jedyne i skuteczne rozwiązanie.
 6. Czy budżet na rok 2022 będzie wreszcie uwzględniał projekt budowy kanalizacji deszczowej? Przypominam, że Radny Miasta Pan Janusz Szalewski oferuje się wykonać projekt tej kanalizacji nieodpłatnie, więc powinno to przyspieszyć prace.
 7. Czy budżet na rok 2022 będzie wreszcie uwzględniał projekt budowy nawierzchni asfaltowej?
 8. Czy poruszone przeze mnie kwestie budowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej będą poruszone na najbliższej sesji Rady Miasta?
 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
odpowiadając na szereg pytań, jakie zadał Pan za pośrednictwem portalu Zapytaj Burmistrza w pierwszej kolejności chciałbym odnieść się do kwestii finansowych. Jeśli chodzi o wydatki miasta związane z działaniami podejmowanymi w czasie trwania pandemii Covid-19 w minionym 2021 roku miasto przeznaczyło na ten cel 65.504,23 zł, co stanowi 0,06% budżetu rocznego. W tym miejscu, chciałbym nadmienić, że ograniczenia budżetowe związane z Covid-19 wynikały z konieczności zabezpieczenia pewnych środków w budżecie, ponoszenia bieżących wydatków wynikających z obostrzeń, jak również z ograniczonych wpływów do budżetu miasta. Co do wydatków poniesionych na przebudowę toru kartingowego nadmieniam, że to zadanie ma być realizowane w roku bieżącym. Na ten cel miasto pozyskało środki w kwocie 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na dotychczasowe działania związane z przebudową toru wydatkowano 0,05% procent budżetu rocznego miasta Lubań.
Przechodząc do pytań dotyczących opracowania projektu przebudowy dróg na Osiedlu Jagiellonów informuję, że w bieżącym budżecie zagwarantowano na ten cel 230 tys. złotych (wcześniej było to 130 tys. zł). Zwiększenie kwoty o 100 tys. zł pozwoli opracować kompleksową dokumentację (obejmującą również kanalizację deszczową). Przesunięcie środków miało miejsce na marcowej sesji nadzwyczajnej (Uchwała w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2022 rok). W pytaniu wspomina Pan o nawierzchni asfaltowej, jednak muszę sprostować, że na ten moment nie jest powiedziane, jakiego rodzaju nawierzchnia zostanie tam wykonana, będzie to wynikało z projektu. Jeśli chodzi o doraźne dosypywanie kamienia na ulicach: Jagiellońska i Fabryczna Osiedle, wyjaśniam, że wniosek w tej sprawie złożył do Urzędu Miasta Lubań radny Jerzy Wawrzyniak. W miejscu, które zostało wskazane przez mieszkańców kamień został dosypany. Pyta Pan również, kiedy w oparciu o stworzony projekt inwestycja zostanie zrealizowana. W pierwszej kolejności musimy wykonać projekt. Dopiero w oparciu o kosztorys będziemy mogli myśleć nad sposobem wykonania zadania (być może zostanie ono podzielone na etapy) oraz źródłem jego finansowania. Wspomina Pan również o tym, ze radny Janusz Szalewski zaoferował nieodpłatne wykonanie pewnego fragmentu projektu kanalizacji. Wyjaśniam, że przy działaniach podejmowanych jako organ musimy się opierać o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych, (Dziennik Ustaw 2021 poz. 1129 ze zmianami) oraz Ustawy o finansach publicznych z 2021 roku i obowiązujący regulamin. Wydatki powinny być ponoszone w sposób gospodarny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Z poważaniem, Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań

 • Pytanie

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem zainteresowany kupnem działki ok. 8-10 arów w dobrej lokalizacji (osiedle Piast i osiedle fabryczna) inne lokalizacje nie wchodzą w grę. Czy miasto zamierza wytyczyć w najbliższym czasie takowe działki czy te tereny będą sprzedawane tylko i wyłącznie dla deweloperów po minimum 19 -23 arów.
Z wyrazami szacunku, Krzysztof

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że w rejonie ul. Fabryczna Osiedle w bieżącym roku nie jest zaplanowana sprzedaż żadnej nieruchomości, natomiast w rejonie Osiedla Piastów planuje się wytypować do sprzedaży dwie działki przeznaczone pod działalność usługową położone przy ul. Królowej Jadwigi, przy czym jedna z działek ma powierzchnię około 3593 m², druga działka około 3000 m². Sprzedaż planowana jest na trzeci kwartał 2022 roku w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Zachęcam do śledzenia ogłoszeń o przetargu, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań i na stronie internetowej miasta Lubań. Zapraszam do uczestnictwa w przetargach.
Pozdrawiam, Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań

 • Pytanie

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
przeczytałem informację o przebudowie stadionu kartingowego. Bardzo ładnie to wygląda. Wreszcie będzie super zagospodarowany teren i na pewno będzie chętnie odwiedzany przez mieszkańców Lubania. Może dobrym pomysłem byłoby zbudowania na tym terenie tzw. wodopoju, aby osoby korzystające z tego obiektu mogły napić się bardzo dobrej lubańskiej wody i napoić swoje pieski bo ma tam być również wybieg dla psów.
Z wyrazami szacunku, Tadeusz

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
cieszę się, że jest Pan na bieżąco z miejskimi inwestycjami i ma Pan na względzie dobro miasta. Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się przy ul. Działkowej to bardzo pożądana inwestycja, która docelowo ucieszy szerokie grono mieszkańców. Chcemy, aby zrewitalizowany obiekt służył lubanianom w różnym wieku. Wstępny projekt faktycznie uwzględniał umiejscowienie tam wybiegu dla psów, jednak ostatecznie zrezygnowaliśmy z niego. Natomiast pomysł z wodopojem wydaje się być godny rozważenia, o ile plany projektowe na to pozwolą. Dziękuję za ciekawą sugestię i zachęcam do kontaktu w przyszłości.
Pozdrawiam, Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań

 • Pytanie

Czy w Lubaniu myślał ktoś nad postawieniem ładowarki do samochodów elektrycznych?

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
ekologiczne plany Gminy Miejskiej Lubań zostały przedstawione w materiale filmowym, który został wyemitowany za pośrednictwem miejskich portali (strony internetowej luban.pl, FB Lubię Lubań oraz YouTube Lubię Lubań) 28 kwietnia br. Ówczesny wideoinformator poruszał ewentualność budowy w Lubaniu dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Zapowiadaliśmy wtedy, że ze strony samorządu potrzebne jest wskazanie miejsca oraz potencjalnie jego oznakowanie. Płatność za energię elektryczną pobieraną podczas procesu ładowania, tak jak w przypadku stacji benzynowej, ponosi kierowca. Wstępnie wskazano dwie lokalizacje: Plac Strażacki oraz parking przy ul. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Piastów. Plany te są nadal aktualne i znajdują się w fazie realizacji. Tak jak wtedy zapowiadano, powstaną dwa punkty ładowania samochodów. Firma, która to zrobi uzgadnia kwestie przyłączy z energetyką. Ciężko wskazać mi datę końcową tych uzgodnień, ponieważ ich tempo jest od samorządu niezależne. Zachęcam do śledzenia strony internetowej luban.pl, gdzie na bieżąco staramy się umieszczać informacje z życia naszego miasta.
Pozdrawiam, Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań

 • Pytanie

Szanowny Panie Burmistrzu,
choć temat koszenia traw był już wielokrotnie poruszany, jestem zmuszony do niego powrócić. Jednak moje pytanie nie dotyczy częstotliwości koszenia, którą ze względów ekologicznych popieram, lecz czasów w których ta czynność jest realizowana. Mianowicie bardzo głośne kosiarki spalinowe ZGiUK-u regularnie przerywają mój sen, działając przed godziną 8:00. Choć cisza nocna obowiązuje tylko do godziny 6:00 nie widzę konieczności budzenia mieszkańców o tak wczesnej porze. W jednej z poprzednich odpowiedzi Pan już szczegółowo analizował harmonogram koszenia. Czy nie można opracować go tak, aby o godzinach porannych koszone były areały z większą odległością od budynków mieszkalnych jak na przykład parki lub pasy zieleni, a jeśli to ze względu na rosę jest utrudnione podjąć czynności o mniejszych emisjach hałasu? Cieszyłbym się, gdyby okazano mi i innym mieszkańcom nie tylko ulicy Zgorzeleckiej ten szacunek dostosowując czasy koszenia.
Pozdrawiam

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
mając na względzie dobro mieszkańców staram się reagować na wszystkie wiadomości, jakie dostaję za pośrednictwem platformy „Zapytaj Burmistrza”. Nie inaczej było w przypadku Pańskiego zapytania dotyczącego godzin koszenia obszarów miejskich. Tym razem zasięgnąłem informacji w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań oraz Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu. Niestety z uwagi na ilość obszarów zielonych w naszymi mieście, pracownicy ZGiUK muszą rozpoczynać swoją dniówkę od godz. 6.00. Na ten moment nie ma możliwości przesunięcia prac na godzinę 8.00. Jednocześnie dziękuję za sygnał i zachęcam do komunikacji w przyszłości.
Z poważaniem, Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań

 • Pytanie

Dzień dobry,
nowe kosze na psie odchody to świetna inicjatywa. Czy byłaby możliwość instalacji takiego kosza czy dwóch (wzdłuż terenu SPS i OSSG)? Na ogrodzeniu straszą napisy "Posprzątaj po swoim psie", ale w drodze na ROD nawet nie ma gdzie wyrzucić woreczka.

Pozdrawiam

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
podzielam Pana zdanie odnośnie tego, że montaż koszy na psie odchody był potrzebny. Już w chwili instalacji poprzednich pojemników wiedzieliśmy, że wybrane wcześniej lokalizacje nie wyczerpują miejsc, w których powinny stanąć takie kosze. Myślę, że ucieszy Pana fakt, że do końca sierpnia (w przeciągu kilku dni) kolejne dwa pojemniki pracownicy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych zamontują przy tzw. drodze awaryjnej, czyli wzdłuż wspomnianej przez Pana alejki między ul. Esperantystów i Jagiellońską. Dziękuję za sygnał i zapraszam do kontaktu w przyszłości.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Witam. Szanowny Panie Burmistrzu. Na internetowej stronie miasta Lubania przeczytałem, że niedawno gościła w naszym mieście grupa pątników idąca drogą św. Jakuba. Jak wiadomo w Lubaniu łączą się, aż trzy takie drogi. Wiele osób przemierza ten pątniczy szlak indywidualnie. Myślę że dobrym pomysłem byłoby aby pątnicy mogli nabrać sobie wody do picia i opłukać twarz przy tzw. wodopoju. Przecież mamy w mieście bardzo dobrą wodę. Takie "miejskie źródełka" są instalowane w wielu miastach w Polsce. Dlaczego nie w Lubaniu, przy drodze św. Jakuba?. Można go ozdobić jakubową muszlą i herbem miasta. Pozdrawiam.
Tadeusz.

 • Odpowiedź

Szanowny Panie Tadeuszu,
Pomysł instalacji punktów ujęcia wody w przestrzeni miejskiej był rozpatrywany przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. Z uwagi na pandemię zamiar ten został jednak odroczony w czasie. Obecnie spółka nadal jest zainteresowana tematem. Niestety, w tym roku nie uda się zrealizować zadania, ale istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie ono ujęte w przyszłorocznym planie inwestycyjnym Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Tak jak Pan zauważył, mamy w mieście bardzo dobrą wodę, stąd taki punkt zasilany byłby przez naszą sieciową wodę. Jest ona zdatna do spożycia, co potwierdzają regularne badania prowadzone m. in. przez sanepid. Na ten moment trudno wskazać ewentualną lokalizację punktu, ale sądzę, że Pana sugestie są bardzo wartościowe, dlatego przekazałem je dalej.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Szanowny Panie,
Chciałabym się zapytać, z jakiego powodu od kilku lat w pierwszym dniu wakacji basen kryty w Lubaniu zostaje zamknięty? Rozumiem, że jest potrzebna przerwa techniczna. Czy ona jednak musi trwać 2 miesiące? Lubań niestety ma bardzo ubogą ofertę rekreacji dla dzieci i dorosłych. Basen byłby świetnym miejscem do spędzania czasu. Niektórzy argumentują, iż podczas lata na basenie jest niska frekwencja. Oczywiście, że tak jest, gdyż podczas wakacji uczniowie nie mają tam lekcji wychowania fizycznego a szkółki pływackie także mają wolne.
Ale czy tylko takim działaniom miał służyć basen? Zwłaszcza po 18 miesiącach lockdownu? Kiedy ludzie spragnieni są aktywności fizycznej? Wiadomo z lokalnych mediów, że basen będzie gruntownie remontowany, więc kolejne lata - basen zamknięty. Szkoda, że ludzie muszą jeździć do Zgorzelca, Osiecznicy, Bolesławca i innych miejscowości, by skorzystać z tej formy wypoczynku i aktywności. A właściwie, dlaczego w tych miejscowościach te baseny są otwarte? Nikt ich nie zamknął na czas lata?
Z poważaniem,
Ewa, mieszkanka Lubania

 • Odpowiedź

Szanowna Pani Ewo,
tak długa przerwa technologiczna na pływalni wymuszana jest koniecznością przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych, które wynikają ze stanu technicznego obiektu. Aktualny stan techniczny basenu jest zarazem podstawą podjęcia decyzji o konieczności jego remontu, co jak Pani słusznie zauważyła, ma nastąpić. Okres wakacji jest dobrym czasem na tego typu działania z uwagi na jego małe obłożenie. Nadmieniam, że basen nie był zamknięty podczas ostatnich miesięcy lockdownu. Świadczył usługi dla mieszkańców zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami. Trudno jest mi odnieść się do pracy innych okolicznych basenów, gdyż każdy z nich ma swoją specyfikę i boryka się z innymi problemami. Niemniej jednak rozumiem Pani rozczarowanie i zapewniam, że dołożymy wszelkich starań aby po remoncie wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne działały w okresie wakacji wychodząc tym samym na przeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Witam chciałbym się spytać odnośnie koszenia trawy przez naszą firmę ZGiUK. W tym roku kosili dokładnie dwa razy trawę, gdzie naprawdę jest to bardzo mało, bo trawa nie muszę mówić jak wygląda, bo wygląda to okropnie nasze zarośnięte miasto. Powiem teraz o sytuacji jaka ma miejsce przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, 9 i pewnie niżej i wyżej tak samo to wygląda. Dlaczego przy koszeniu trawy wykoszony jest tylko przód bloków, a tyłem się nikt nie zajmie? Czy to jest tak zrobione, aby urzędnicy widzieli, że coś się dzieje, a Pan Prezes Zgiuku szuka takich oszczędności? Wiadomo przecież, że tyłem bloków chodzą rodziny z dziećmi, starsi ludzie, no jest bezpieczniej niż od drogi, więc proszę odpowiedzieć dlaczego tam nie jest wykoszone?

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do Pana pytania chciałbym zaznaczyć, że działki położone przy Kazimierza Wielkiego 5 oraz Kazimierza Wielkiego 9 są własnością miasta - jednak mam tu na myśli teren bezpośrednio przylegający do bloków. Jeśli chodzi o działki o numerach 3/12 oraz 12/1 ((widoczne na załączonej mapce) to informuję, że zarządza nimi Spółdzielnia Mieszkaniowa (3/12) oraz Miejski Zespół Ekonomiczna – Administracyjny Szkół (12/1). Z informacji uzyskanych w Wydziale Oczyszczania i Zieleni Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych wynika, że koszenie działek miejskich odbywa się według ustalonego harmonogramu, gdzie pierwszeństwo mają ciągi główne, a następnie place zabaw i parki. Dopiero wówczas pracownicy ZGiUK przystępują do koszenia pozostałych terenów, po czym wracają na ciągi główne. Taki harmonogram jest realizowany od wielu lat. W tej sytuacji, jeśli Pana zapytanie dotyczy terenu bezpośrednio przylegającego do bloków, proszę (mając na względzie wieloletni harmonogram) o wyrozumiałość i zaczekanie, aż wspomniany teren zostanie wykoszony. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam serdecznie, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Dzień dobry.
Proszę o informację jak długo zamknięty będzie plac zabaw na Kamiennej Górze? Rozumiem, że odkrywanie tajemnic jest ważne, jednak przez co najmniej kolejnych 5 tygodni dzieci zamieszkujące okolice Kamiennej Góry i nie tylko są pozbawione ogrodzonego miejsca do zabawy. Przypominam, że mamy wakacje. Czy planowane jest chociaż tymczasowe przeniesienie placu zabaw na np. byłe boisko na piłki siatkowej (obok obecnego placu zabaw), które obecnie jest niewykorzystane. Odległość do innego placu zabaw (koło ZGiUK) jest dla niektórych mieszkańców Kamiennej Góry zbyt duża, przez co zostają (przez całe wakacje!) bez placu zabaw.
Z poważaniem, Monika

 • Odpowiedź

Szanowna Pani,
podzielam Pani zdanie co do tego, że plac zabaw to obiekt potrzebny zwłaszcza w okresie wakacyjnym. To właśnie miejsce, gdzie najmłodsi mogą spędzić czas bawiąc się na świeżym powietrzu w bezpiecznych warunkach. Miejski plac zabaw to obiekt wyposażony w certyfikowane urządzenia, które są przytwierdzone na stałe do gruntu. Nie możemy przenieść wybranych urządzeń do nowej lokalizacji, bo wówczas nie będziemy mieć pewności co do bezpieczeństwa przeniesionego sprzętu. A właśnie bezpieczeństwo najmłodszych nam wszystkim leży na sercu. Stąd na czas prac prowadzonych w ramach projektu Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu zamknięcie placu było konieczne. Działania nie mogły mieć miejsca w innym czasie. Proszę pamiętać, że wszelkie inwestycje i zadania typu przebudowa dróg to również duże utrudnienie w funkcjonowaniu społeczeństwa. Niekiedy musimy podejmować trudne decyzje i taką właśnie była ta o zamknięciu placu. Bardzo proszę o cierpliwość. Prace powinny zakończyć się w przeciągu czterech do sześciu tygodni. Na ten czas mogę jedynie polecić Pani pozostałe place miejskie i przeprosić za utrudnienia.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Witam,
Chciałabym się dowiedzieć czy byłaby możliwość w jakimś miejscu na Kamiennej Górze postawić taki jak na zdjęciach kontener gastronomiczny, który rozwijał by ofertę kulturalną mojego miasta Lubań, bo wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca w naszym mieście. Było by to miejsce, gdzie można by napić się dobrej kawy czy wypić lampkę prosseco, otwarte tylko na sezon letni, leżaki, girlandy, do 22:00 - 23:00. Mam nadzieję, że razem uda nam się to zrobić !:) Czekam na informacje zwrotną!
Pozdrawiam Natalia

 • Odpowiedź

Szanowna Pani,
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta tego typu obiekt może stanąć w kilku miejscach w otoczeniu parku na Kamiennej Górze, a więc poza strefą wpisaną do rejestru zabytków np. w rejonie dawnego basenu odkrytego, w rejonie kortu tenisowego, w rejonie ogródków powyżej ulicy Dąbrowskiego. Zainteresowana osoba może w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań uzyskać informacje na temat zasad dzierżawy gruntu i opłat z tym związanych.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie 

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
nie tyle pytanie co prośba o interwencję w sprawie Punktu Szczepień przy ul. Różanej 2. Punkt ten jest antyreklamą szczepień, wielokrotnie przekładany termin i brak kontaktu telefonicznego. Gdy w końcu wybrałem się do Punktu osobiście, zostałem potraktowany niczym intruz. Zarejestrowałem się więc w innym miejscu, natomiast uważam, że jest to sprawa, która wymaga poprawy. Wszystkim nam zależy na zdrowiu i jak najszybszym zaszczepieniu społeczeństwa i zażegnaniu pandemii CoViD-19. A w/w placówka nie tylko utrudnia to zadanie, ale jest też bardzo kiepską wizytówką Lubania.
Z poważaniem, Andrzej Kmieciak, Uniegoszcz

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
już od pierwszych informacji związanych z możliwością utworzenia w Lubaniu Punktu Szczepień Powszechnych samorząd dokładał starań, aby sprawa miała pomyślny finał. Pod koniec kwietnia nasz punkt pozytywnie przeszedł kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia. Byliśmy gotowi, aby PSP zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaczął działać już 4 maja. Niestety, z powodu braku szczepionek musieliśmy przesunąć termin otwarcia na 18 maja. W trakcie funkcjonowania punktu okazało się, że deficyt preparatów nie był jednorazowym przypadkiem. Mimo kompletnej kadry medycznej i administracyjnej z braku szczepionek działaliśmy w ograniczonym zakresie. Niestety, nie mamy wpływu na to ile szczepionek do nas przyjedzie, a przychodzi tyle szczepionek, ile Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych do nas wyśle. Próbujemy interweniować w tej sprawie w Narodowym Funduszu Zdrowia i u wojewody (pod koniec czerwca, dzięki wsparciu samorządowców z Dolnego Śląska, udało się pozyskać 1000 szczepionek firmy Johnson&Johnson). Nie zmienia to jednak faktu, że brak preparatów przekłada się na trudności z terminowym wykonaniem szczepienia. Wiem, że pracownicy PSP MOSiR pracują z zaangażowaniem. Przykro mi, że znalazł się Pan w tak trudnej sytuacji. Podzielam Pana zdanie odnośnie wagi poruszanego zagadnienia. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się pokonać pandemię.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Dzień dobry,
czy jest w planach budowa w Lubaniu placu do kalisteniki (street workaut'u). Bardzo dużo osób w Lubaniu uprawia ten sport i jeździ do Zgorzelca, gdzie taki plac jest już od wielu lat.

 • Odpowiedź

Drogi mieszkańcu,
mamy w planach budowę takiego obiektu. W jednym z etapów modernizacji boiska przy ul. Ludowej został zaplanowany wspomniany plac. Niestety budowa uzależniona jest od możliwości finansowych gminy oraz dotacji zewnętrznych. Liczymy, że pomysł uda się zrealizować.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Dzień dobry,
chciałbym się dowiedzieć z jakich przyczyn nie jest nadawany obraz z kamery skierowanej na tret i czy będzie on przywrócony.
Pozdrawiam, mieszkaniec Lubania Eryk Stepokura 

 • Odpowiedź
Szanowny Panie,
kamery, o których Pan pisze zostały wyłączone przez firmę LubaNet już jakiś czas temu. Według posiadanych przez nas informacji firma zrezygnowała z działania wspomnianych przez Pana kamer, jednak przymierza się do uruchomienia kamery z widokiem na ulicę Spółdzielczą. Wszelkie działania w tej materii są związane z dobrą wolą i planami wspomnianej firmy LubaNet.
Z pozdrowieniami, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński
 • Pytanie

Dzień dobry,
ja bym chciał się zapytać, kiedy rozpoczną się prace związane ze skateparkiem w Lubaniu (Kartingami)?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :D

 • Odpowiedź

Szanowny Mieszkańcu,
w odpowiedzi na zapytanie informuję, że obecnie trwają prace projektowe. Projekt ma być gotowy do końca sierpnia. Po tym terminie ogłoszony zostanie przetarg i rozpoczną się właściwe prace na Kartingach. Według wstępnych planów potrwają one do września 2022 roku.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Panie Burmistrzu dlaczego pan tak bardzo nie lubi Lubania i zezwalając na niszczenie zieleni w Lubaniu i do okoła niego chce Pan następnym pokoleniom zostawić nasze piękne miasto bez "zielonych płuc"? Nazwa "Wielki Las Lubański" powoli się dezaktualizuje. Czy nie ma Pan na to kompletnie wpływu? Czy ma Pan jakieś mechanizmy które mogły by spowodować choć trochę zminimalizować proceder masowej wycinki lasu. Jeżeli jednak chodzi o Kamienną Górę, to tu już ma Pan pole do popisu. Strasznym jest wycinanie pomników przyrody zamiast pomaganie im przetrwać. Karygodne jednak jest również wycinanie pozostałej zieleni. Nie wiem czy dla Pana ten park był tak jak dla większości z nas placem zabaw i odpoczynku? Wszystkie drzewa i krzewy miały tam uzasadnione istnienie. Można trochę uporządkować, a nie kosić jak popadnie. W krzakach gniazdują Słowiki i inne ptaki nie można ich i nas pozbawiać podstaw egzystencji. Boli, dosłownie boli nas widok pni i wywózka drewna na podwórko jednej z mieszkanek grupy PIS'u. Co się dzieje Panie Burmistrzu? Pana tłumaczenie na ten temat w naszej wcześniejszej korespondencji mnie nie satysfakcjonuje. Pan poprostu nie czuje tego miejsca sercem tak jak czujemy to my. Proszę sprawić aby ta masakra przyrody na Kamiennej i w pozostałych częściach Lubania się skończyła.
Bożena Mikołajczak 
Mój rodzinny dom ul Komuny Paryskiej, czyli Parkowa 11.

 • Odpowiedź

Szanowna Pani,
temat wycinek w Parku na Kamiennej Górze był już wielokrotnie poruszany i opisywany w mediach lokalnych. Wyjaśnialiśmy, że tzw. cięcia sanitarno-konserwatorskie są prowadzone na podstawie szczegółowej inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem. Na terenie miasta nikt nie prowadzi samowolnych wycinek, a wszelkie decyzje w tym zakresie, czy to dotyczące parku czy też prywatnych posesji, są uzasadnione i poprzedzone odpowiednimi działaniami. Już kilka lat temu dendrolog wyjaśniał, że jeśli nic nie zrobimy z drzewostanem w parku, to paradoksalnie stracimy wspomniane przez Panią pomniki przyrody. Zachęcam Panią do zajrzenia do artykułu „Co z tymi wycinkami?” (https://luban.pl/artykul/113841/co-z-tymi-wycinkami), gdzie szczegółowo wyjaśnialiśmy sprawę. Jako burmistrzowi, ale przede wszystkim jako mieszkańcowi Lubania, leży mi na sercu przyszłość naszego miasta. Stąd dążę do proekologicznych inwestycji, jak organizacja parków kieszonkowych czy zakładanie łąk kwietnych.
Jeśli chodzi o Wielki Las Lubański, to najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio w Nadleśnictwie Świeradów. Sprawa była poruszona w ostatnim czasie na łamach portalu eluban. Widnieje tam oficjalna odpowiedź Nadleśnictwa Świeradów, która przy omawianiu wycinek zwraca uwagę na zmiany klimatyczne skutkujące tym, że dla zachowania swojej trwałości las potrzebuje przebudowy gatunkowej. Poruszona została również kwestia klęsk oraz korników. Zachęcam zerknąć na całość artykułu „Wielki Lubański Las. Grabieżcza gospodarka czy walka o jego przetrwanie?” (https://www.eluban.pl/wiadomosci/27321,wielki-lubanski-las-grabiezcza-gospodarka-czy-walka-o-jego-przetrwanie). Mam nadzieję, że lektura wskazanych tekstów w pewnym stopniu pozwoli Pani spojrzeć na wycinki z nieco innej strony.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Witam.
Pytanie w związku z powszechnym punktem szczepień w Lubaniu. Czy są prowadzone poszukiwania personelu do wykonywania szczepień, posiadam niezbędne uprawnienia i rozglądam się za miejscem gdzie bym mógł je wykorzystać.

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
pozyskaniem personelu medycznego zajmuje się CHROMEX. Więcej informacji na temat firmy i dane kontaktowe znajdzie Pan na stronie: chromex.com.pl
Jeśli zaś chodzi o personel "biurowy" to został on skompletowany z pracowników Urzędu Miasta Lubań i jednostek samorządowych.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań

 • Pytanie

Dzień dobry,
Chciałabym zapytać czy rynek wokół Tretu nadal jest wyłączony z ruchu kołowego? Jeśli tak to proszę o interwencję w sprawie jeżdżących codziennie wokół rynku aut, które skracają sobie drogę i stwarzają zagrożenie dla pieszych. Donice z kwiatami, które mają ograniczać ruch samochodów są ustawione w taki sposób, że można przejechać między nimi. Ani razu nie widziałam patrolu straży miejskiej, która dyscyplinuje kierowców.
Z poważaniem, Magda

 • Odpowiedź

Szanowna Pani Magdaleno,
Oznakowany znakiem zakazu ruchu odcinek ulicy Rynek wokół Galerii Łużyckiej jest oczywiście wyłączony dla ruchu samochodów. Ustawowo - wyjątki stanowią tylko osoby/kierujący z orzeczoną niepełnosprawnością. Otrzymałem informację od Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu, że wskazane przez Panią miejsce jest na bieżąco monitorowane przez operatora kamer miejskich. Fakt, że fizycznie patrol straży bywa w tym miejscu rzadziej w związku z nieprawidłowym parkowaniem wcale nie oznacza, że reakcji tej służby nie ma. Ujawnieni sprawcy są bowiem wzywani korespondencyjnie w ramach wszczętych postępowań karnych. Niezależnie od tego poproszę Komendanta Straży Miejskiej jak również Komendanta Policji do częstszego dysponowania patroli w ten rejon w ramach szeroko rozumianej prewencji wśród zmotoryzowanych. Zapewniam Panią, że będę ten temat z uwagą monitorował.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Witam!
Czy można prosić, żeby policja czy straż miejska zrobiła porządek z parkowaniem aut na Zawidowskiej 7 przy sklepie z częściami? Tam codziennie parkują auta na jezdni zajmując cały pas i utrudniają ruch, szczególnie po południu jak ruch jest duży. To jest na łuku drogi więc niebezpieczeństwo jest duże.
Dziękuję, pozdrawiam Łukasz R.

 • Odpowiedź

Szanowny Panie Łukaszu,
Otrzymałem informację od Straży Miejskiej w Lubaniu, że wskazane przez Pana miejsce będzie przez strażników kontrolowane pod kątem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Nie wyklucza się również włączenia do sprawy zarządcy ulicy Zawidowskiej, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu celem weryfikacji, czy istnieje potrzeba instalacji dodatkowego oznakowania drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. Straż Miejska w Lubaniu poinformowała mnie również, że za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń zgłoszona przez Pana sprawa jest rozpatrywana również przez lubańską Policję. Zapewniam Pana, że będę ten temat z uwagą monitorował.
Pozdrawiam Burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Szanowny Panie Burmistrzu,
Chciałbym zapytać co z naprawą Strumykowej, bo rok się kończy, a dziury jak były tak są.
Dawid Janikowski.

 • Odpowiedź

Szanowny Panie Dawidzie,
Pana pytanie zostało przekazane do Referatu do spraw Inwestycji i Modernizacji Urzędu Miasta Lubań. Z posiadanych przeze mnie informacji wiem, że w chwili obecnej koresponduje Pan z pracownikami wspomnianego Referatu. Powtórzę tylko, że w październiku br. zakończony został remont punktowy nawierzchni szutrowych na odcinku drogi wewnętrznej ul. Strumykowej. Dodatkowo informuję, że w miarę posiadanych środków finansowych prace będą kontynuowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Zachęcam do dalszego kontaktu z Referatem, a w razie wątpliwości jestem do Pana dyspozycji.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Witam,
Jestem osobą młoda, mój tata jest długo najemcą w sumie mieszkanie komunalne wynajmujemy od miasta już od kilku pokoleń. Niestety przegapiliśmy możliwość kupna mieszkania za 1%.  Moje pytanie brzmi następująco czy będzie w najbliższym czasie możliwość wykupienia mieszkania komunalnego za 1%?

 • Odpowiedź

Witam!
Możliwość wykupienia mieszkania za 1% zależy przede wszystkim od ilości mieszkań komunalnych w danej wspólnocie. Obecnie jest jeszcze możliwość sprzedaży lokali za 1% pod warunkiem złożenia wniosku przed zmianą Uchwały, która jest w trakcie procedowania przez Radę Miasta Lubań. Uchwała ta zmniejsza bonifikatę z 99% na 70%. Szczegółowe informacje zostaną udzielone pod numerem telefonu: 75 64 64 421 u Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami Anny Siwarskiej. Zapraszam do kontaktu.
Z poważaniem Zastępca Burmistrza Miasta Lubań, Mateusz Zajdel

 • Pytanie

Witam mam problem odnośnie przycinki drzew. Mieszkamy na Kazimierza Wielkiego 9 chodzi nam o drzewa od drugiej storny bloku czyli dokładniej mówiąc od storny placu zabaw. Pisałem raz do urzędu kazali mi się zwrócić do spółdzielni mieszkaniowej więc napisałem do spółdzielni oni kazali się zwrócić do urzędu miasta już sam nie wiem co robić. Dodam że mogę zebrać podpisy osób, które tak samo chcą aby drzewa zostały podcięte. Kilka słów dlaczego jest to dla nas ważny temat podczas wiatru duże gałęzie spadają na chodnik jest to bardzo nie bezpieczne ponieważ najwcześniej chodzą tam dzieci lub seniorzy na pobliską siłownie,plac zabaw. Odnośnie nas mieszkanie chodzi nam głównie o cień w normalny dzień musimy o godzinie 14, 15 zapalac światło ponieważ w mieszkaniu jest ciemno. Czekam na odpowiedź i podpowiedź jakie dalsze kroki mogę zrobić z tą sprawą.

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
Rozumiem Pana problem, ale niestety samorząd lokalny niewiele może w tej sprawie zrobić. Działka nr 3/29 AM obr. 2 , na której rosną wspomniane przez Pana drzewa, należy do Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu. To do zarządcy terenu należy dbanie o bezpieczeństwo związane z zagospodarowaniem obszarów zielonych. Wiem, że Spółdzielnia Mieszkaniowa zleca sezonową wycinkę suchych konarów. Jeżeli w Państwa ocenie jest to zbyt mało, sugeruję porozumieć się ze Spółdzielnią Mieszkaniową podając konkretny nr działki, której sprawa dotyczy. Wiem również, że Państwa wspólnota kilka lat temu interweniowała w Spółdzielni Mieszkaniowej w dokładnie tej samej sprawie. Wtedy otrzymaliście Państwo odpowiedź, że częściowe przycinki są robione. Liczę, że Państwo dojdziecie do porozumienia i sprawa zostanie załatwiona.
Z poważaniem, Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie 

Dzień dobry,
Chciałbym zwrócić uwagę na trwający od roku problem fatalnego fragmentu drogi Fabryczna Osiedle. Podczas suszy tworzą się ciężkie po pokonania koleiny. Problem nasila się w trakcie opadów deszczu, kiedy tworzą się kałuże na całą szerokość drogi. Szczególnie jest to uciążliwe dla pieszych, którzy udają się na zakupy z ul. Słowackiego do nowopowstałego marketu Dino. Samochody tam przejeżdżające grzęzną w błocie. Nawierzchnia nie jest utwardzona, brak kanalizacji deszczowej, żeby odprowadzić wodę. Proszę o informację czy planowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni asfaltowej na tej ulicy? Jeżeli tak, to kiedy? Proszę o pilne rozwiązanie sprawy. Na załączonych zdjęciach widać stan drogi po opadach deszczu.

Pozdrawiam, Paweł Drapała

 • Odpowiedź

Szanowny Panie Pawle,

Zdaję sobie sprawę z tego, że stan wspomnianej przez Pana drogi jest fatalny. Z uwagi na to, już w tym roku odbyło się spotkanie z „branżystami”, na którym prowadzone były rozmowy ze spółkami odnośnie sieci, których montaż powinien być uwzględniony przy planowanych pracach budowlanych. Piszę tu miedzy innymi o wspomnianej przez Pana kanalizacji deszczowej. Niestety z uwagi na sytuację ekonomiczną i epidemiologiczną zlecenie projektu na wykonanie dokumentacji technicznej dla całości osiedla, planowane na ten rok, zostało odłożone w czasie. Nie mniej jednak problem pozostał i bez wątpienia należy go jak najszybciej rozwiązać. Stąd uważam, że wykonanie dokumentacji technicznej to zadanie, które powinno zostać uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. Jej wykonanie pozwoli nam rozpoznać zakres oraz koszt zadania, tak aby w latach kolejnych zaplanować środki na roboty budowlane. Do tego czasu Gmina będzie starała się minimalizować uciążliwości wynikające z opisanych przez Pana zjawisk atmosferycznych.

Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Dzień dobry,
Czy jest możliwość zakupienia do przedszkoli i żłobków oczyszczaczy powietrza? Stan powietrza w Lubaniu jest katastrofalny a dzieciaki spędzają znaczna część dnia w przedszkolu. Zmniejszyłoby to również ilość patogenów w pomieszczeniach.
Pozdrawiam, Monika

 • Odpowiedź 

Szanowna Pani Moniko,
Możliwość zakupu oczyszczaczy powietrza uzależniona jest od sytuacji budżetowej każdej jednostki oraz zaplanowanych wydatków. Taki zakup nie został zaplanowany w tegorocznym budżecie. Jednak przekażemy Pani sugestie do dyrektorów miejskich przedszkoli i żłobka.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Szanowny Panie Burmistrzu
Wzdłuż ulicy Piramowicza dokładnie między parkingiem, a budynkami mieszkalnymi jest zapadlisko i rośnie trawa. Nie wiem czy ta ziemia należy do miasta czy do prywatnego inwestora, ale jeśli do miasta, to czy istnieje możliwość wykonania dodatkowych miejsc, z 20, a może nawet 25. Jeśli nie ma możliwości budowy parkingu to chociaż proszę o zasypanie tego zapadliska i położenie kostki brukowej oraz postawienie ławek, aby można było spokojnie usiąść, a zapadlisko, które tam jest odeszłoby w zapomnienie.
pozdrawiam

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
Teren, o którym Pan pisze jest własnością prywatną. W związku z tym miasto nie może wskazanego terenu zagospodarować.
Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Szanowny Panie Burmistrzu,
Chciałbym zwrócić Pana uwagę na problem mieszkańców os. Piastów, a dokładniej mówiąc ulic Łokietka i Królowej Jadwigi. Praktycznie co wieczór na wymienionych ulicach mamy do czynienia ze znacznym przekraczaniem prędkości przez kierujących samochodami, czasami wręcz wyścigami czy wchodzeniem w zakręty z piskiem opon. Problem jest tym bardziej istotny, że w okolicy jest kilka przejść dla pieszych. Chciałbym zatem zapytać, czy istnieje możliwość stworzenia progów zwalniających w obrębie skrzyżowania pomiędzy ZSP im. Mickiewicza a Oddziałem ZUS-u oraz przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Łokietka i Królowej Jadwigi?
Z poważaniem, Michał Kowalczyk

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
W najbliższym czasie we wskazanych przez Pana lokalizacjach nie planujemy montażu progów zwalniających. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym mając na względzie dobro pieszych, powiadomię o sprawie Komendę Powiatową Policji w Lubaniu. Mam nadzieję, że poskutkuje to zwiększeniem patroli policyjnych w tym rejonie miasta.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Witam serdecznie, chciałabym prosić o interwencję notorycznych palenisk na terenie obszaru działek, jest to problem coroczny, zgłaszanie na straż miejska nic nie daje, prosiłabym choćby o jakieś informacje dla działkowiczów, że to jest nielegalne, że są za to kary pieniężne. Cokolwiek, żeby w końcu pomyśleli, że zatruwają nas siebie i środowisko. Świat idzie z postępem a Ci ludzie zachowują się jakby żyli w PRL-u.

 • Odpowiedź

Szanowna Pani,
Dziękuję za czujność. Pani uwagi zostały przekazane do Straży Miejskiej. W odpowiedzi na sprawę Komendant Straży Miejskiej w Lubaniu postanowił zwiększyć ilość patroli funkcjonariuszy na terenie działek w okresie jesiennym.
Pozdrawiam, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Witam i serdecznie pozdrawiam Pana Burmistrza Miasta Lubania.
Byłem w bardzo wielu miastach w Polsce i zauważyłem, że pojemniki na odpady plastykowe posiadają kolor podobny jak w Lubaniu, ale otwór do wrzucania odpadów plastikowych jest bardzo duży, podobnie jak w pojemnikach na odpady zmieszane.  Natomiast w Lubaniu otwory te są tak małe, że jedynie zmieści się przez nie butelka po wodzie mineralnej. I tutaj jest cały problem.
Otóż mam element plastikowy znacznych rozmiarów, np. turystyczne krzesełko z plastiku. I co ja mam z nim zrobić? Do pojemnika się nie zmieści, a nie mam możliwości pokruszyć go na drobne kawałki. Czy mam zanieść go na wysypisko, czy wynająć bagażówkę i zapłaci minimum 30 PLN za jedno krzesełko? A może mam zaśmiecać otoczenie i pozostawić go koło pojemników? Jakie rozwiązanie Pan proponuje? Tak jak jest w wielu miastach, czy zaśmiecać miasto, a może należałoby wymienić pojemniki? - Tadeusz,-

 •  Odpowiedź

Szanowny Panie,

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminie w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnym i pobieranych na tej podstawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje obecnie  UCHWAŁA NR XXII/139/2020 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
Powyższa uchwała określa surowce wtórne m.in.: gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, puste opakowania po szamponach, żelach pod prysznic, odżywkach, balsamach do ciała, tonikach, maseczkach, puste opakowania po tzw. chemii gospodarczej domowej tj. po płynach do mycia naczyń, podłóg, workach foliowych typu zrywka, butelkach po napojach, kartonach po napojach, mleku, sokach, puszki po piwie, napojach, konserwach, szklanych butelek po napojach, słoików bez nakrętek - które mogą być zbierane w ramach selektywnej zbiórki przez mieszkańców w dostarczane worki do nieruchomości jednorodzinnych oraz do pojemników zbiorczych ( ludmerów) ustawianych przy tzw. zabudowie wielorodzinnej.

Do pojemników bez trudu można wrzucać ww. przedmioty i otwory są dokładnie dostosowane do wymiarów surowców, dla których są przeznaczone. Nie ma problemu z umieszczeniem w ludmerze puszki po napoju czy też opakowania po szamponie .  Pozostałe odpady selektywnie zbierane zostają w ramach pobieranej opłaty dostarczane przez mieszkańców  bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu.
Tak więc dla odpadów selektywnie zbieranych, w tym Pana krzesełka, miasto zagwarantowało mieszkańcom swobodny dostęp do funkcjonującego PSZOK .

Dodatkowo można także wspomnieć, iż przy drobnych ilościach ( typu np. meble, opony samochodów osobowych, AGD i tv ) istnieje  możliwość przekazania ich w ramach corocznie organizowanej tzw. wystawki. Podczas niej w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta ustawiane są kontenery, w których można pozostawić niepotrzebne rzeczy.

Z poważaniem, Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 • Pytanie

Szanowny Panie Burmistrzu,

Razem z żoną jesteśmy od 15 lat użytkownikami działki w Ogrodach Działkowych Łużyce przy ulicy Łukasiewicza. Po „poprzednikach dostaliśmy świerk - aktualne zdjęcie w załączeniu”, który został posadzony za blisko zewnętrznego ogrodzenia działek i obecnie po raz pierwszy zagraża przechodniom (spadające szyszki na chodnik przy ulicy Łukasiewicza). Po konsultacjach z ekspertem postanowiliśmy złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę drzewa. Myślałem, że uda się to zrobić zdalnie, ale jak na stronie U.M. zobaczyłem odpowiedni plik z 2017 roku (nie byłem pewny, czy jest aktualny). Postanowiłem 02.07.2020 udać się do pokoju nr 9 U.M. na ulicy Mickiewicza 6. Pani Urzędniczce przedstawiłem sprawę (jak wyżej). Zostałem poinformowany o procedurze rozpatrzenia sprawy, a następnie otrzymałem 1 egzemplarz aktualnie obowiązującego wniosku. Myślałem (senior 70+), że otrzymam pomoc przy wypełnieniu wniosku na miejscu (posiadałem wszystkie potrzebne dane). Zostałem jednak poinformowany, że wypełniony wniosek mam złożyć w BOI UM. W dniu 02.07.2020 na parterze UM mój wniosek został przyjęty. 10.07.2020 otrzymałem telefon, że wniosek nie jest kompletny, brakuje mapki określającej położenie drzewa. W rozmowie zirytowany zapytałem, czy informacje (nr działki, Ogrody Działkowe Łużyce ul. Łukasiewicza i nr mojego telefonu), które podałem we wniosku nie wystarczą. Na co usłyszałem odpowiedź, że taki jest wymóg ustawowy i Rozmówczyni zaproponowała, abym sporządził mapkę odręcznie. W dniu 13.07.2020 na adres boi.um@miastoluban.pl przesłałem e-mail (w załączeniu) zawierający (wycinki z Map Google: zdjęcie drzewa z 2013 i mapkę położenia drzewa). W dniu 29.07.2020 widziałem Panią prowadzącą moją sprawę jak robiła „zewnętrzy ogląd drzewa”. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem informacji o decyzji  w sprawie mojego wniosku.

Pytania:

 1. Dlaczego nie wszystkie wzory druków do pobrania ze strony internetowej U.M. są aktualne?
 2. Czy uważa Pan, że jako interesant(70+) zostałem potraktowany z empatią?
 3. Czy procedury dotyczące przyjmowania interesantów obowiązujące w okresie pandemii są właściwe?

Nie oczekuję bezpośredniej odpowiedzi, ale liczę na to, że podejmie Pan takie działania, które usprawnią przyjmowanie interesantów(zwłaszcza seniorów) i podniosą na wyższy poziom tę część działalności Pańskiego Urzędu, którą opisałem wyżej.

Z poważaniem

Jan Szmit

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,

Staramy się, aby w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań znajdowały się potrzebne druki i formularze. Załączniki są więc na bieżąco aktualizowane. Gdyby prośba o wycinkę została napisana na zwykłym papierze i zawierałaby informacje o Pańskiej sprawie, taki wniosek również by został rozpatrzony.

Jeśli chodzi o poruszaną przez Pana sprawę wycinki drzewa, to z informacji uzyskanych od Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej wynika, że wszystko odbyło się zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. W przypadku niekompletnej dokumentacji każdy interesant jest wzywany do uzupełnienia braków. Pragnę również nadmienić, że Pana sprawa była rozpatrywana za tzw. „milczącą zgodą”. Oznacza to tyle, że jeśli w ciągu 14 dni od oględzin nie otrzyma Pan odmownej decyzji w sprawie wycinki, to Pański wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Z tego co wiem, informację taką przekazała Panu urzędniczka, oraz jest ona podana w punkcie 5, w uwagach we wspomnianym formularzu ( załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 15.09.2017 r. ).
Po oględzinach, których był Pan świadkiem uznano, że wycinka jest zasadna. Dlatego nie dostał Pan negatywnej odpowiedzi z urzędu. Zatem może Pan wspomniane drzewo wyciąć w ciągu 6 miesięcy licząc od daty oględzin ( czyli od 23.lipca ).

Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta Lubań przyjmuje interesantów zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę do nas dzwonić https://miastoluban.pl/urzad-miasta lub pisać, e-mail: boi.um@miastoluban.pl.

Z poważaniem, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań Mateusz Zajdel

 • Pytanie

Dzień dobry,
Moje pytanie dotyczy placu zabaw na ulicy Kolejowej - placu zabaw, który stworzyło miasto. Jakiś czas temu zostały zdemontowane huśtawki i przyrządy do ćwiczenia i taki stan trwa już ponad 5 miesięcy. Z placu zabaw obecnie nie można korzystać, ponieważ jest wywieszona kartka o zakazie korzystania z placu zabaw. Jaki jest tego powód i kiedy ten stan ulegnie zmianie? Dzieci nie mogą korzystać z placu zabaw jednego na tej ulicy i w okolicy. Nie wiem czy to pytanie odpowiednio skierowane do Pana, ale nie wiem już kogo zapytać, ponieważ radni z naszego okręgu jakoś nie bardzo przejmują się sprawą.
Z uszanowaniem Damian Wawrzyniak.

 • Odpowiedź

Szanowny Panie,
Plac zabaw zlokalizowany w rejonie ulicy Kolejowej znajduje się na terenie wspólnoty mieszkaniowej, ale na mocy porozumienia placem zabaw zarządza Gmina Miejska Lubań. Obecnie jest on zamknięty ze względu na obowiązujące wymagania Głównego Inspektoratu Sanitarnego związane z pandemią COVID-19. W momencie, kiedy zostaną zmienione wytyczne dotyczące funkcjonowania placów zabaw obiekt zostanie otwarty, a sprzęty zostaną ponownie zamontowane. Sprawą zajmował się radny Rady Miasta Michał Kraska.
Z poważaniem, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań Mateusz Zajdel

 • Pytanie

Dzień dobry,
Panie Burmistrzu, czy jest w tym roku planowany remont lub wyrównanie drogi Fabryczna Osiedle. Po każdym nawet niewielkim opadzie deszczu droga staje się nie przejezdna. Tworzy się wielkie rozlewisko na skrzyżowaniu ulic Osiedle fabryczne z ul Warneńczyka i poruszanie się pieszo jest niemożliwe. Przejazd samochodem również sprawia wiele problemów, ponieważ zalane dziury i koleiny przez opady deszczy staję się niewidoczne dla kierowców i o uszkodzenie pojazdu jest niezwykle łatwo. Aby zobrazować stan po opadach deszczu przesyłam fotografie jak wygląda droga.

 • REGULAMIN_ZAPYTAJ_BML.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...