Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań

Gimnazjum nr 3

Aktualności:

01-03-2017

Wiele dróg - jedna szkoła!

Kam­pa­nia rekru­ta­cyjna już trwa. Zacz­nij swoją podróż i odkry­waj świat w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Euro­pej­skich Dróg Świę­tego Jakuba.
Tym­cza­sem zapra­szamy na wir­tu­alny spa­cer!

19-02-2017

Kolejna lekcja z ZUS

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Lubaniu w tym roku szkolnym realizują projekt edukacyjny „Lekcja z ZUS”. Kolejnym etapem działań była wizyta w Inspektoracie ZUS w Lubaniu, oczywiście, na specjalne zaproszenie kierownictwa.

19-02-2017

Gim3 pomaga jeżom

W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 3 nawiązało współpracę z fundacją ekologiczną ARKA. Głów­nym zada­niem w ramach wspól­nych działań była kam­pa­nia infor­ma­cyjna o jeżach oraz akcja: „Pomóżmy jeżom przetrwać zimę”.

03-02-2017

Wielki świat w małym mieście

Co zro­bisz? Jak się zacho­wasz? Co powiesz, gdy odwie­dzą Cię goście z wiel­kich i odle­głych kra­jów np. z Chin, Male­zji, Bra­zy­lii?

31-01-2017

Złoto i srebro dla Gimnazjum nr 3 w finale dolnośląskim w pływaniu indywidualnym we Wrocławiu

25.01.2017 r. odbył się we Wrocławiu finał dol­no­ślą­ski. Lubań i strefę jeleniogórską w pły­wa­niu dru­ży­no­wym repre­zen­to­wało Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa.

31-01-2017

III miejsce w finale powiatowym dziewcząt w piłce ręcznej

20.01.2017 r. w hali spor­to­wej MOSiR w Luba­niu odbył się finał powia­towy w piłce ręcz­nej dziew­cząt.

31-01-2017

36 medali dla Gimnazjum nr 3

13.01.2017 r. w Kamien­nej Górze odbył się finał stre­fowy w pły­wa­niu dru­ży­no­wym. Dru­żyny z Gim­na­zjum nr 3 w Luba­niu spi­sały się rewe­la­cyj­nie.

03-01-2017

ORSZAK TRZECH KRÓLI

 

24-12-2016

Świąteczne życzenia

 

23-12-2016

Szlachetna Paczka

Każ­dego roku spo­łecz­no­ści Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu inten­syw­nie anga­żuje się w dzia­ła­nia na rzecz, „Szla­chet­nej Paczki”.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...