Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-02-2014

Serwis „Zapytaj Straż Miejskąsłuży wyłącznie kierowaniu pytań dotyczących zakresu działalności Straży Miejskiej w Lubaniu, jej zadań i uprawnień ustawowych.

Zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji strażników prosimy przekazywać do Dyżurnego Straży Miejskiej (tel.: (75) 646-44-42 (fax 43) lub kom: 604-758-333).

Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin (załącznik znajdujący się poniżej).

Pytanie prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: strazmiejska@miastoluban.pl . Temat wiadomości powinien brzmieć: „Zapytaj Straż Miejską

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie interesantów
Komendant
Poniedziałek - Piątek 8:00- 14:00

Przyjmowanie zgłoszeń
1) Poniedziałek - Piątek 6:30- 22:00
Zgłoszenia przyjmuje Dyżurny Straży Miejskiej - tel./ fax: (75) 646-44-42 do 43 lub kom: 604-758-333

e–mail: strazmiejska@miastoluban.pl
BIP : http://www.strazmiejska.luban.pl

W pozostałych okresach zgłoszenia należy kierować do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu
tel. 47 873 42 00 lub pod nr alarmowym 997 lub 112

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

  • Kiedy można a kiedy nie można parkować pojazd na chodniku?

Parkowanie na chodniku jest dozwolone, jeśli chodnik nie jest oznakowany znakami zakazu zatrzymywania się lub postoju, gdy parkuje się równolegle do jezdni i gdy po zaparkowaniu zostaje co najmniej półtora metra dla pieszych. Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy kierowcy samochodów utrudniają „życie” pieszym uczestnikom ruchu drogowego, parkując pojazd w taki sposób, że uniemożliwiają przejście chodnikiem.
Jeśli szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych jest mniejsza niż w/w, kierowcy popełniają wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości 100 złotych i jeden punkt karny lub w przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa może zostać skierowana do Sądu Rejonowego w Lubaniu. Gdy mieszkańcy zgłaszają nam takie przypadki, musimy przyjechać na miejsce i podjąć interwencję.
Parkowanie na chodniku reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t z późn.zm).
Art.  47.  1.  Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1)    na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2)    szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i  jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3)    pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2.  Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

  • Gdzie można a gdzie nie można zamieszczać ogłoszenia i reklamy, aby było to zgodne z literą prawa?

Umieszczanie ogłoszeń, plakatów, afiszów, apeli, ulotek, napisów lub rysunków w miejscach do tego nie przeznaczonych (tj. m.in. słupy oświetleniowe, skrzynki energetyczne, znaki drogowe, elewacje kamienic, rynny) bez zgody zarządzającego tym miejscem, jest wykroczeniem z art. 63a §1 Kodeksu Wykroczeń i podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Dodatkowo - jeżeli przy ich wywieszaniu zniszczeniu ulegnie cudze mienie, a straty wyniosą powyżej 250 zł - czyn ten jest traktowany jako przestępstwo. Każdy zauważony przez mieszkańca i zgłoszony do dyżurnego Straży Miejskiej tego typu przypadek będzie skutkować interwencją, bowiem reagowanie na tego typu czyny jest jednym z priorytetowych działań strażników miejskich, którzy wobec osób nielegalnie umieszczających reklamy, plakaty, ulotki, itp. stosować będą środki karne.
Również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w przypadku promowania swoich usług adresowanych do lubanian w postaci ogłoszeń i innych podobnych środków zobowiązani są umieszczać je zgodnie z prawem miejscowym za pośrednictwem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z. o. o w Lubaniu w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupach ogłoszeniowych, którymi w/w Spółka administruje.
Z lokalizacjami słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Lubania przeznaczonych do plakatowania oraz cennikiem zapoznać się można na stronie internetowej ZGiUK Sp. z. o. o w Lubaniu (www.zgiuk.luban.pl)

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...