Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-01-2024

Od 12 lutego br. można składać wnioski o przyjęcie do miejskich przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Szczegółowe terminy i przebieg postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego znajdują się w artykule.

Burmistrz Miasta Lubań działając na podstawie ustawy Prawo oświatowe (z dnia 14 grudnia 2016 r.), ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań rozpocznie się 12 lutego 2024 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w zarządzeniu nr 8/2024 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2024 r. (plik do pobrania).

Terminy składania dokumentów, postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   12 – 23 lutego
2024 r. 
 6 – 10 maja
2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    do 8 marca 2024 r.  do 15 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   11 marca 2024 r.   16 maja 2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia 
 do 15 marca
2024 r. 
 17 maja 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  18 marca 2024 r.  20 maja 2024 r.

 

Na podstawie obowiązującej ustawy Prawo oświatowe w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Lubań dostępna tutaj. 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 obejmuje dzieci urodzone w roku 2018.

Lista miejskich przedszkoli: 

Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Skalnicza 3, Lubań
tel. 75 646 44 49
e-mail:   pmnr1luban@op.pl

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Różana 1, Lubań
tel. 75 646 44 64, 75 722 23 46
e-mail:   pm3@onet.eu

Przedszkole Miejskie nr 5 im. J. Tuwima
ul. Mieszka II 1, Lubań
tel. 75 722 40 00
e-mail:   pmnr5luban@op.pl

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia
  • do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodzica kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Kandydaci spoza obwodu szkoły

Terminy składania dokumentów, postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

L.p. Rodzaj czynności   Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym 
12 lutego - 15 marca
2024 r. 
3 – 14 czerwca
2024 r.
2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

4 - 6 marca 2024 r.
godz. 9:00 - 15:00 

10 - 11 czerwca 2024 r.
godz. 9:00 - 15:00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. 7 marca 2024 r.  12 czerwca 2024 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do 15 marca
2024 r. 
do 19 czerwca
2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18 marca 2024 r.

20 czerwca 2024 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.
do 22 marca 2024 r.  21 czerwca 2024 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 marca 2024 r.

24 czerwca 2024 r.


Lista szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi im. Tadeusza Kościuszki
ul. Mickiewicza 1, Lubań
tel/fax 75 722 29 57 lub 75 722 28 85
tel. 75 646 44 50
e-mail:   lubansp1@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba
ul. Rybacka 16, Lubań
tel. 75 721 76 25
e-mail:   sekretariat@sp2luban.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Kopernika 15, Lubań
tel./fax: 75-722-22-32
e-mail:    sp4luban@post.pl 

(ŁCR) 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...