Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-02-2024

30 stycznia, w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni Rady Miasta Lubań spotkali się na 85. sesji w tej kadencji.

radni siedzący przy okrągłym stole w sali rajców, na ścianie wisi ekran, a powyżej godło Polski

Zgodnie z porządkiem obrad, w pierwszej kolejności radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta Lubań.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie między sesjami. Radni interesowali się m.in. kwestią odstąpienia od prawa pierwokupu działki przy ul. Gazowej, spotkaniem ze stowarzyszeniem „KulturBrücken Görlitz e.V.”, terminami odbioru pływalni krytej i udostępnienia jej mieszkańcom oraz działaniami w ramach ZIT ZOF. Padło również pytanie, czy władze miasta są w stanie wpłynąć na poprawę jakości działania placówki pocztowej w naszym mieście. 

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych przedstawili sprawozdania za 2023 rok: Stanisław Wisłocki odczytał sprawozdanie Komisji Infrastruktury Społecznej, Teresa Kraska omówiła działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej, zastępca przewodniczącego Jolanta Stanasiuk – Komisji Rewizyjnej, natomiast Michał Kraska – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Następnie radni rozpatrzyli skargę na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. Radny Michał Kraska przedstawił opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po jej wysłuchaniu członkowie Rady Miasta Lubań uznali skargę za bezzasadną. 

Uchwała dotycząca szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania została podjęta jednogłośnie. 

Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na 2024 rok wraz z autopoprawką, którą omówił Skarbnik Miasta Lubań Łukasz Maćkowiak, wzbudziły żywą dyskusję. Radni zainteresowali się kwestią zobowiązania związanego z planowanym zawarciem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. na modernizację lubańskiej ciepłowni.

Po omówieniu ww. przedsięwzięcia przez Skarbnika Miasta Lubań oraz Prezesa Zarządu PEC Przemysława Kuchmistrza, radni podjęli uchwałę budżetową przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących się. 

Z kolei przy 18 głosach za i 2 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Lubań na lata 2024 – 2036 wraz z autopoprawką wynikającą ze zmian w uchwale budżetowej. 

Na zakończenie obrad radna Małgorzata Grzesiak wniosła zapytanie dotyczące uhonorowania par, pozostających w związkach małżeńskich 60 lat i dłużej, co byłoby miłym dopełnieniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawanym przez prezydenta RP parom z minimum 50-letnim stażem. 

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 27 lutego 2024 roku. 

(ŁCR)

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...