Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-09-2022

Lubań, 19.09.2022 r.

 

PU.8135.73.2022

 

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Lubań

 

Burmistrz Miasta Lubań informuje, że trwają prace nad przygotowaniem projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2023 rok”.

Program ten zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii obejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc prawną i psychospołeczną dla rodzin osób uzależnionych,
a w szczególności ochronę przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Częścią programu mogą być również działania informacyjno - edukacyjne związane z uzależnieniami behawioralnymi. Działania te powinny być zgodne z celami operacyjnymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.

ZAPRASZAM

Organizacje, instytucje oraz inne podmioty zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, problematyką narkomanii oraz uzależnieniami behawioralnymi  do składania propozycji zadań i współpracy w tym obszarze.

Złożone propozycje zostaną poddane analizie i weryfikacji pod kątem zawartości merytorycznej i zgodności z zadaniami ustawowymi, planowanymi do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Ww. propozycje proszę składać do dnia 19.10.2022 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Lubań przy ulicy 7 Dywizji 14, w godzinach pracy Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres boi.um@miastoluban.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pełnomocnika ds. uzależnień i patologii społecznych w Urzędzie Miasta Lubań przy ulicy Mickiewicza 6 (III piętro – pokój nr 14) lub pod nr tel. 75 646 44 26.

 

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

                                                                                                           

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...