Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-01-2022

11 stycznia br. odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, L nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

Przewodniczący Rady Miasta Lubań podczas zdalnej sesji RML

Sesję, na wniosek Burmistrza Miasta Lubań, zwołano w celu podjęcia następujących uchwał: 

 1. dot. opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Lubań, która wprowadza nowe ceny biletów: bilet jednorazowy normalny – 3,00 zł, bilet jednorazowy ulgowy – 1,50 zł, opłata za przewóz zwierząt – 3,00 zł, opłata za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60 x 40 x 20 cm – 3,00 zł.
 2. dot. zmiany Uchwały Nr XLII/285/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
  Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalony został w wysokości 26,54 zł.
 3. dot. zmiany Uchwały Nr L/365/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
  W myśl ww. uchwały odpłatność za 1 dzień pobytu w schronisku dla bezdomnych wynosi 42,00 zł.
 4. dot. zmiany Uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  W myśl ww. uchwały odpłatność za 1 dzień pobytu w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosi 83,33 zł
 5. dot. zmiany w budżecie miasta na 2022 rok
  Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 102.995.647,66 zł, natomiast plan wydatków - 112.098.601,06 zł.
  Dochody zwiększono o kwotę 1.600,00 zł, w związku z kontynuowaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego zadania p.n. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2, w tym osób niepełnosprawnych" w 2022 r.
  Rozwiązano ponadto rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł oraz rezerwę na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie kwoty na modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Działkowej w Lubaniu (550 000 zł) oraz modernizację kotłowni gazowej w SP 3 (60 000 zł).

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...