Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-01-2012

URZĄD MIASTA LUBAŃ
ul. 7 Dywizji 14
59-800 LubańBiuro Obsługi Interesanta

Kamila Dubis - Bagińska Inspektor (zastępstwo: Agata Ostrowska - Podinspektor)
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 9 tel. 75 646 44 99
e-mail: boi.um@miastoluban.pl


LINIA „POWIADOM BURMISTRZA” 75  646 44 01

  

  Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
pokój nr 24, II piętro
tel. 75  646 44 00
fax. 75  646 44 05
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

Burmistrz Miasta Lubań - Arkadiusz Słowiński

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań - Mariusz Tomiczek

Sekretarz Miasta Lubań - Marzena Różańska

Skarbnik Miasta Lubań - Marian Zwierzański

 

WYDZIAŁY, REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA
URZĘDU MIASTA LUBAŃ

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Anna Krawiec

pok. 10, tel. 75 646 44 80

 Kadry
Irena Rogoza - Z-ca Naczelnika
pok. 8, tel. 75 646 44 78

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
Halina Zwierzyńska - Inspektor
pok. 24, tel. 75 646 44 00

Biuro Obsługi Interesanta
Kamila Dubis - Bagińska Inspektor (zastępstwo: Agata Ostrowska - Podinspektor)
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 9 tel. 75 646 44 99

Biuro Rady Miasta
Joanna Temborowska – Inspektor
pok. 18, tel. 75 646 44 09

Archiwum Zakładowe
Maria Chorosza - Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

Staże, praktyki zawodowe, BHP

Urszula Marzec – Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

 

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
59-800 Lubań ul. 7 Dywizji 14

 Główny Księgowy
Anna Kleszczyńska

pok. 14, tel. 75 646 44 14

 

Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Ewelina Karłowska - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16, tel. 75 646 44 16
Urszula Anioł - Inspektor
Małgorzata Zatoka -  Inspektor
pok. 20, tel. 75 646 44 61Referat do spraw podatków i opłat
Agnieszka Kryłowicz
Kierownik Referatu
pok. 15, tel. 75 646 44 18

Podatek rolny i leśny
Teresa Bukowska - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Opłaty za zagospodarowania odpadów
Małgorzata Nachrebecka - Inspektor
pok. 21 , tel. 75 646 44 10

Użytkowanie wieczyste gruntu
Renata Klecha-Waszczyk - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Opłaty za dzierżawę, podatek od środków transportowych
Katarzyna Balicka - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Egzekucja opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, mandaty
Monika Bałdowska – Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Podatek od nieruchomości

Zdzisława Kocur - Inspektor
Władze Szarłan - Inspektor
Julita Nowak - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

  Naczelnik Wydziału
Anna Gołos
pok. 3, tel. 75 646 44 22

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
Elżbieta Browarczyk - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości
Anna Gołos - Naczelnik
pok. 3, tel. 75 646 44 19

Zwrot podatku akcyzowego
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych,przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Beata Tomaszewska - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Umowy dzierżawy na komórki, pomieszczenia gospodarcze, ogródki
Magdalena Krzętowska - Inspektor
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Nadzór nad Administracją Mieszkań komunalnych, targowiskiem miejskim, zezwolenia na lokalizację kontenera, umieszczanie reklam
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział, zamiana mieszkań komunalnych, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

 

REFERAT INFORMATYKI
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Kierownik Referatu
Ryszard Skowron
pok. 6, tel. 75 646 44 08

Obsługa informatyczna
Artur Nachrebecki - Inspektor
pok. 6, tel. 75 646 44 08

 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Kierownik Referatu
Janusz Grodowski

budynek ul.7 Dywizji 14
pokój 12, tel. 75 646 44 81

 

Zarządzanie kryzysowe
Krzysztof Kusiak – Inspektor
budynek ul. Mickiewicza 6
pok. 11, tel. 75 646 44 40

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO

Mickiewicza 6, 59-800 Lubań (parter)

Naczelnik Wydziału/Kierownik USC
Beata Serwin

pok. 1, tel./fax. 75 646 44 31

 

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony)
Andrzej Choroszy - Z-ca naczelnika Wydziału i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Aneta Płachcińska – Inspektor
pok.1A tel./fax 75 646 44 32, 75 646 44 39

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Bernadeta Medyńska - Inspektor

Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt – Inspektor

Halina Tomaszewska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 38, 75 646 44 41WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Naczelnik Wydziału
Beata Soczyńska

pok. 6, tel. 75 646 44 28

 

Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych
Monika Chojnowska – Inspektor
pok. 7 tel. 75 646 44 26

Ewidencja działalności gospodarczej
Barbara Kończyk – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego
Emilia Werbach – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Prowadzenie spraw interwencyjnych z zakresu pomocy społecznej, współpraca z jednostkami
Sylwia Krasowska - Inspektor
pok. 13, tel. 75 646 44 29

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Paula Pleśnierowicz – Inspektor
pok. 12 tel. 75 646 44 73

 

Referat Edukacji

Kierownik

Anna Zawłocka

pok. 3, tel. 75 646 55 93

 

Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych placówek oświatowych
Magdalena Kuczyńska – Inspektor
Katarzyna Janiszek - Inspektor
pok. 5 tel./fax 75 646 44 33
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

 Dariusz Mulko - Specjalista
pok. 14, 75 646 44 11 fax. 646 44 11

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Tomasz Bernacki

pok. 10, tel. 75 646 44 35

 

Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9  tel. 75 646 44 36

Sprawy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabytki
Aleksandra Fink – Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 36

Utrzymania zieleni miejskiej oraz porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
Henryk Kot - Inspektor (zastępstwo: Regina Czerner)
pok. 4B, tel. 75 646 44 37

Gospodarka ściekowa i odpadowa, likwidacja wyrobów z azbestu, oświetlenie uliczne
Łukasz Preisnar - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 37

Koncepcje zabudowy i podziałów nieruchomości, opiniowanie zmian planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
Artur Bień - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 36

Inwestycje, kanalizacja deszczowa, komunikacja miejska
Marcin Kociański - Z-ca Naczelnika
pok. 4A, tel. 75 646 44 07

Drogi gminne, zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski - Inspektor
pok. 4C, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie
Natalia Kopka - Inspektor
pok. 4C, tel./fax 75 646 44 12

 

REFERAT DO SPRAW OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
przybudówka, I piętro

Kierownik Referatu
Izabela Janik

tel. 75 645 66 05

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Marlena Kiełdanowicz - Inspektor
Katarzyna Sandecka - Referent (zastępstwo: Marta Kaczmarek)
tel. 75 645 66 00

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...