Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ


Mateusz Zajdel

Kontakt: pokój 24, tel. 75  646 44  00
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Zastępca Burmistrza prowadzi sprawy Miasta w imieniu Burmistrza w szczególności z zakresu::

 1. edukacji publicznej i kształcenia pracowników młodocianych,
 2. kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
 3. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
 4. ochrony zdrowia, pomocy społecznej i spraw socjalnych,
 5. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
 6. polityki prorodzinnej,
 7. ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 8. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom i patologiom,
 9. promocji gminy,
 10. transportu drogowego w zakresie wydawania licencji i zezwoleń oraz transportu publicznego,
 11. nadzoru nad sprawami związanymi z przetwarzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 12. nadzoru nad pozyskiwaniem, realizacją inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych funduszy i rozliczaniem tych środków przeznaczonych na realizację projektów wykonywanych przez Gminę Miejską Lubań,
 13. gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz rolnictwa i leśnictwa,
 14. geodezji i kartografii,
 15. nadzorowania stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  a) powoływania komisji przetargowych,
  b) zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  c) zatwierdzania wyników przetargów,
  d) rozpatrywania środków odwoławczych,
 16. pełnienie funkcji pełnomocnika w komunalnych spółkach.

Z-ca Burmistrza nadzoruje i koordynuje działalność następujących komórek organizacyjnych, miejskich osób prawnych i jednostek organizacyjnych:

 • Wydziału Infrastruktury Społecznej 
 • Referatu Edukacji,
 • Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa,
 • Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych,
 • miejskich placówek oświatowych,
 • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Miejskiego Domu Kultury,
 • Łużyckiego Centrum Rozwoju,
 • Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej,
 • Muzeum Regionalnego,
 • Ośrodka Wsparcia Dziennego,
 • Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań,
 • Żłobka Miejskiego.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...