Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016

SEKRETARZ

Marzena Różańska

Kontakt: pokój 24, tel. 75  646 44  00
e-mail: boi.um@miastoluban.pl


Sekretarz prowadzi sprawy Miasta w imieniu Burmistrza z zakresu:

 • bieżące kierowanie i nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
 • nadzór i koordynowanie spraw związanych  z doskonaleniem kadr,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu
  z wyłączeniem spraw w zakresie zatrudniania, zwalniania, wynagradzania oraz karania,
 • opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących usprawniania organizacji pracy oraz wdrażanie nowych metod i technik zarządzania,
 • koordynowanie spraw dotyczących rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • zapewnienie sprawnej obsługi organów gminy,
 • koordynowanie spraw z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych,
 • nadzorowanie organizacji świąt państwowych i miejskich,
 • nadzorowanie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z wyborami do parlamentu, na prezydenta, parlamentu europejskiego, do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz referendów ogólnonarodowych i lokalnych,
 • koordynowanie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowemu terroryzmu,
 • koordynowanie spraw z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego
  w Gminie Miejskiej Lubań,
 • koordynowanie spraw z zakresu marketingu terytorialnego miasta Lubań,
 • koordynowanie spraw związanych ze strategią rozwoju miasta Lubań,
 • koordynowanie i nadzorowanie spraw zgromadzeń wspólników miejskich spółek,
 • koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na realizację zadań Gminy Miejskiej Lubań z funduszy unijnych,
 • nadzorowanie i koordynowanie działalności następujących komórek organizacyjnych:
 1. Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
 2. Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego,
 3. Referatu Informatyki - z wyłączeniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...