Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-04-2013

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w LUBANIU

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 ) W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań komisji należy:
1) inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4 1 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwolenia na podstawie upoważnienia wydanego przez organ zezwalający,
4) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Lubań,
5) ) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami alkoholowymi

Skład Komisji:

1. Monika Chojnowska – Przewodnicząca Komisji

2. Andrzej Mazurek – Zastępca Przewodniczącego

3. Grażyna Barszczyk - członek

4. Wiesława Jaroszonek - członek

5. Teresa Kraska - członek

6. Małgorzata Pleszkun - członek

7. Ryszard Podbucki - członek

8. Lucyna Węgrzyn - członek

9. Sylwester Wojtas – członek

10. Maria Zembrzuska - członek

Do realizacji swoich zadań Komisja może:
a) Powoływać ze Swojego składu podkomisje i zespoły.
b) Wnioskować o powołanie osób spoza komisji w celu wykonania specjalistycznych prac Komisji

Sprawami związanymi z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zajmuje się:
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. uzależnień i patologii społecznych:
tel. 75 646 44 26, ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. uzależnień i patologii społecznej

Inspektor - Monika Chojnowska
Urząd Miasta Lubań, ul. Mickiewicz 6 , II Piętro, pokój Nr 7
tel. 75. 6464426
e. mail: monika.chojnowska@miastoluban.pl

przyjmuje interesantów codziennie w godzinach:
- poniedziałki , środy i czwartki od 7.30 do 15.30
- wtorki od 7.30 do 17.00
- piątki od 7.30 do 14.00.

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...