Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-09-2017

Burmistrz Miasta Lubań zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy na 2018 rok.

Termin konsultacji ustala się od dnia 25 września 2017 roku do dnia 9 października 2017 roku.

Opinie i uwagi do projektu programu należy zgłaszać na formularzu, który wraz z projektem rocznego programu współpracy na 2018 rok dostępny jest:

1) na stronie http://luban.pl/konsultacje,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje obywatelskie,

3) w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6, III piętro, pokój nr 13

4) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9.

Wypełnione formularze konsultacji projektu rocznego programu współpracy na 2018 rok należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2017 roku na adres siedziby Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań (Biuro Obsługi Interesanta) bądź na adres poczty elektronicznej: paula.plesnierowicz@miastoluban.pl.

Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...