Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-01-2022

25 stycznia br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się, 52. w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

Przewodniczący RML podczas zdalnej sesji RML

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołów z XLIX i L sesji, radni zajęli się sprawozdaniem z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu w 2021 r., które przedstawił Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu bryg. Zbigniew Szyszło.

Następnie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miasta Lubań za 2021 rok przedstawili:

  1. Radna Teresa Kraska – przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
  2. Radny Stanisław Wisłocki – przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej,
  3. Radna Jolanta Stanasiuk – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  4. Radny Michał Kraska – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W dalszej części obrad, radni zajęli się uchwałami:

  1. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań na lata 2022 - 2026”. Jest to dokument zawierający informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie miasta, podający równocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań, ograniczających te ilości.
  2. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubań”, który obejmuje m.in. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ww. dóbr, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów, zakres współpracy z innymi gminami.
  3. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym na inne źródła ciepła ograniczające niską emisję na terenie miasta Lubań w roku 2022. Uchwała przewiduje dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, nie więcej, niż 6 000 zł dla domu jednorodzinnego i 4 000 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.
  4. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2022 rok. Plan dochodów budżetu miasta wynosi 102 995 647,66 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 112 098 601,06 zł.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 22.02.2022 r.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...