Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-04-2019

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 są warsztaty, na których dzieci, rodzice i wychowawcy klas wspólnie pracują nad pięknymi, wielkanocnymi palmami.

W minio­nym tygo­dniu każda z klas ciężko pra­co­wała nad swoim dzie­łem. Na szkol­nych kory­ta­rzach poja­wiło się mnó­stwo kolo­ro­wych kwia­tów, zie­lo­nych gałą­zek buksz­panu oraz wszel­kich ozdób, które mogłyby uświet­nić wygląd palmy. A w tym roku każda klasa wyjąt­kowo się posta­rała. Palmy były po pro­stu prze­piękne, dla­tego jury nie miało łatwego wyboru. Oce­niano przede wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nie uczniów w wyko­na­nie zada­nia, a także kre­atyw­ność i este­tykę. Po burz­li­wych nara­dach zapadł wer­dykt:
I miej­sce zajęła klasa III b gim­na­zjum, II miej­sce przy­pa­dło kla­sie IV a, a brą­zowy medal otrzy­mała palma klasy VIII. Jury przy­znało także wyróż­nie­nie dla klasy I a. Nasze szkolne, wiel­kie palmy można będzie podzi­wiać w Kościele św. Trójcy oraz Kościele Naro­dze­nia NMP (Unie­goszcz) w Luba­niu pod­czas Nie­dzieli Pal­mo­wej.

  
DG               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...