Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-12-2018

W dniu 29.11 2018 w hali sportowej MOSiR odbyły się Mistrzostwa Miasta w Minikoszykówce chłopców. Do zawodów zgłosiły się tylko dwie szkoły.

W związku z tym zagra­li­śmy jeden mecz ze SP nr 4. Po pierw­szej kwar­cie nasza dru­żyna pro­wa­dziła 4:2. Druga kwarta nie zmie­niła wyniku. III kwartę wygra­li­śmy 2 punk­tami a czwarta zakoń­czyła się remi­sem 10.10. W związku z koniecz­no­ścią wyło­nie­nia Mistrza Mia­sta została zarzą­dzona dogrywka. Po zacię­tej walce mecz zakoń­czył się zwy­cię­stwem naszej repre­zen­ta­cji 12: 11 i tym samym awan­so­wa­li­śmy do roz­gry­wek powia­to­wych, w któ­rych będziemy repre­zen­to­wać mia­sto Lubań.
Nasza dru­żyna wystą­piła w skła­dzie:
Paweł Strze­lecki kl. VI – kapi­tan zespołu, Tomek Czuj kl. VI, Jan Paw­lak kl. VI, Michał Żonko kl. VI – naj­sku­tecz­niej­szy zawod­nik, Oli­wer Talaga kl. V, Batło­miej Sła­wiń­ski kl. VI, Krzysz­tof Sła­wiń­ski kl. VI, Michał Siwar­ski kl. VI, Jakub Poli­to­wicz kl. VI, Maciej Koch kl. V. 
Całemu zespo­łowi gra­tu­luję zwy­cię­stwa i spor­to­wej postawy.

  
Opiekun drużyny: Anna Witukiewicz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...