Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-03-2018

Miniony tydzień należał do kobiet. Tak też było w Szkole Podstawowej nr 2. 8 marca z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyły się wybory SUPER DZIEWCZYNY 2018.

Kan­dy­datki musiały popi­sać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami z róż­nych dzie­dzin, a także wyka­zać się kre­atyw­no­ścią. Rywa­li­za­cję oce­niało zacne jury w skła­dzie: Kuba Woje­wódzki, Dawid Woliń­ski i Robert Lewan­dow­ski. Wszyst­kim udzie­lił się dobry nastrój. Było wesoło, tanecz­nie i ener­ge­tycz­nie. Po takiej dawce emo­cji nale­żało ogło­sić wer­dykt. Wśród klas młod­szych tytuł naj­sym­pa­tycz­niej­szej uzy­skała Jana Wąs, nato­miast wśród klas star­szych – Wero­nika Gościk. Dzię­ku­jemy wszyst­kim za miłą zabawę, a Klau­dii Solec­kiej za szcze­gólne zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie tego spo­tka­nia.

  
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...