Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-10-2016

30 wrze­śnia dla chłop­ców z Gim­na­zjum nr 3 oka­zał się dniem obfi­tu­ją­cym w nie­spo­dzianki. Każdy chło­pak otrzy­mał słodki upo­mi­nek.

Niek­tó­rzy wybrali się na ogni­sko czy pizzę, ale także z ini­cja­tywy opie­kuna SU odbył się kon­kurs na, Super Chło­paka 2016”. Ten sym­pa­tyczny zaszczyt przy­padł Kac­prowi Jara­czowi z kl. III b. Wszyst­kim chłop­com jesz­cze raz życzymy samych rado­snych chwil i speł­nie­nia marzeń!

  
GM3               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...