Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-01-2022

W związku z rozpoczęciem projektu „Lubań dla aktywności” Burmistrz Miasta Lubań serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty do udziału w projekcie.

W związku z rozpoczęciem projektu „Lubań dla aktywności” Burmistrz Miasta Lubań serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w wymienionym projekcie.

  1. Oferty należy składać na realizację zadań publicznych z zakresu:
    1. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przewidywana kwota wsparcia na realizację zadań w 2022 roku to 15.000,00 zł przy czym wsparcie na jeden projekt nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł.
    2. Wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. Przewidywana kwota wsparcia na realizację zadań w 2022 roku to 15.000,00 zł przy czym wsparcie na jeden projekt nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł.
  2. Oferty należy składać zgodnie z art. 19a ustawy1.
  3. Zadanie musi mieć charakter otwarty i być skierowane do szerokiej liczby odbiorców – przede wszystkim mieszkańców Miasta Lubań.
  4. Nabór ciągły – do czasu wyczerpania środków.
  5. Zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni.

 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9. Druk oferty dostępny jest na stronie bip.miastoluban.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/Druki do pobrania.   

 

WAŻNE! - W związku z trwającą epidemią koronawirusa, wszystkie działania muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

Osoba do kontaktu: Paula Pleśnierowicz, Z-ca Naczelnika, Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań, tel. (075) 64 64 473.

UM Lubań

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...