Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-11-2021

30 listopada br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Lubań.

Przewodniczący Rady Miasta Lubań podczas obrad zdalnej sesji Rady Miasta

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołów z XLV i XLVI sesji RML, radni zajęli się sprawozdaniem z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Następnie Małgorzata Wąs, Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju przedstawiła dane dotyczące turystyki w Gminie Miejskiej Lubań.

W 2021 roku z usług Informacji Turystycznej skorzystało w sposób bezpośredni 2289 osób, w tym 229 turystów zagranicznych, głównie z Niemiec. Największe natężenie ruchu turystycznego punkt informacji odnotowuje w miesiącach letnich.

Wg danych gromadzonych przez Muzeum Regionalne w Lubaniu, rocznie obiekty muzealne naszego miasta (muzeum i Wieża Bracka) odwiedza około 18 tys. turystów. Największym wydarzeniem w mijającym roku była kolejna edycja Sudeckiego Festiwalu Minerałów. Szacuje się, że w tym czasie Lubań odwiedziło około 50 tys. osób.

W kolejnym punkcie Łukasz Maćkowiak, Skarbnik Miasta Lubań przedstawił pierwsze czytanie budżetu miasta na 2022 r. Wg ww. dokumentu planowane dochody miasta wyniosą 92 442 000 zł, natomiast wydatki 98 234 000 zł. Deficyt zostanie pokryty z niewykorzystanych środków z 2021 r.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, radni przystąpili do podjęcia uchwał. Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach:

  • przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
  • nadania nazwy „Skwer im. Ludwika Anioła” (dot. parku położonego u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Esperantystów),
  • uchylenia Uchwały Nr X/105/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz, anten radiowych lub telewizyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miejskiej Lubań oraz związanych z tym opłat,
  • uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 – 2030”,
  • zmiany uchwały nr XLIII/299/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubań,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • zmiany w budżecie miasta na 2021 rok (plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 101 839 775,95 zł, natomiast plan wydatków wynosi 109 340 583,70 zł).

Więcej emocji wzbudziła uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań. Radni klubu Nowy Lubań zgłosili wniosek formalny dot. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza Miasta Lubań na poziomie minimalnym, tj. 80% wynagrodzenia maksymalnego określonego w Tabeli I Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Wniosek został odrzucony, a uchwała została przyjęta w pierwotnej wersji. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza Miasta Lubań radni ustalili na poziomie 90% kwoty maksymalnej.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 30.12.2021 r. na godzinę 9.00. 

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...