Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-02-2021

Listy i petycje, apele i protesty. W sprawie walki o „lubańskie wyrobisko” za mieszkańcami murem stoją lubańscy radni.

Wniosek spółki Eurovia Bazalty S.A. w sprawie zmiany kierunku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni Bazaltu „KSIĘGINKI” w Lubaniu wywołał spory szum i ogólne niezadowolenie społeczne (o sprawie można przeczytać w artykułach: Stanowcze NIE dla pomysłu "nowej rekultywacji"!, Negatywna opinia dla spółki Eurovia, List protestacyjny! Włącz się w akcję RCEE oraz Podziękowanie za podpisy i wsparcie akcji).
Bez wątpienia ustalony decyzją Starosty Lubańskiego w 2002 r. kierunek rekultywacji wodno-leśnej dla obszaru kamieniołomu Księginki został uznany za spójny, proekologiczny i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom Gminy Miejskiej Lubań. Nowe rozwiązania zaproponowane przez spółkę zostały bardzo negatywnie odebrane zarówno przez społeczność lokalną, jak również w regionie dolnośląskim. W postanowieniu, które Burmistrz Miasta Lubań przesłał Staroście Powiatu Lubańskiego podkreślano, że przeprowadzona analiza wniosku spółki Eurovia Bazalty S.A. oraz zebranych materiałów, dokumentów, stanowiska mieszkańców, stowarzyszeń, przedstawicieli samorządów i Sejmu RP doprowadziła do wydania przez miasto jednoznacznej, negatywnej opinii w zakresie zmiany kierunku rekultywacji.
Swój udział w sprawie ma również Rada Miasta Lubań. Radni wyraźnie zadeklarowali sprzeciw wobec planowanych zmian. W pierwszym odruchu wystosowali apel do Starosty Powiatu Lubańskiego, Walerego Czarneckiego. Treść apelu wskazującego na konieczność odrzucenia wniosku Eurovii została jednomyślnie przyjęta na grudniowej sesji w roku ubiegłym.
Następnie 23 lutego br., w czasie obrad Rada Miasta Lubań podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań. Jak zaznaczał Przewodniczący Rady - Kamil Glazer, wspomniana uchwała to kolejny etap przeciwstawiania się zamiarom spółki Eurovia. Obszar, o którym mowa w uchwale obejmuje tereny otwarte i zainwestowania miejskiego położone w południowej części miasta Lubań, w obrębie terenu określanego jako przedmieście Księginki. Wobec obowiązujących przepisów, wniosków (związanych z potrzebami lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej) oraz wymagań określonych przez Urząd Miejski w Lubaniu (wynikających z aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) wskazana jest dezaktualizacja dotychczasowych planów zagospodarowania tej części miasta. Zmiana obszaru planu obejmuje teren kopalni Księginki, gdzie na dużej części wyrobiska zakończyła się już eksploatacja bazaltu. Stąd w planie przewiduje się uwzględnienie zapisów dotyczących kierunku rekultywacji zgodnych z polityką przestrzenną i strategią rozwoju miasta.
Choć ostateczna decyzja w sprawie wydania opinii dla spółki należy do starosty, to mieszkańcy miasta z burmistrzem i radnymi na czele pozostają aktywni i w pełni zaangażowani w walce o przyszłość miasta.
(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...