Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-11-2020

Zarządzenie nr 199/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

ZARZĄDZENIE NR 199/2020

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 roku, poz. 2911 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, wymienioną w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 5/1, AM 6, Obręb IV o pow. 761 m2 .

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta Lubań

Zastępca Burmistrza

Mateusz Zajdel

http://bip.miastoluban.pl/urzad,a,83788,zarzadzenie-nr-1992020-burmistrza-miasta-luban-z-dnia-27-listopada-2020-roku-w-sprawie-podania-do-pu.html

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...