Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
17-05-2018

Lubań, dnia 15 maja 2018r.

 

GGNiR.7150.4.2018

 

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na najem lokalu użytkowego, położonego w Lubaniu przy Placu Strażackim 5a
(dz. nr 4, Obręb III, AM 4), z przeznaczeniem na cele produkcyjno-usługowe, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań, dla którego Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018709/9.

 

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 31,60 m²  

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto 12,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej                                ( słownie: dwanaście złotych 00/100).

Wadium: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 11:00
w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia
12 czerwca 2018 roku wyłącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7-mej Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg - najem lokalu użytkowego - Plac Strażacki 5a”  - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

 

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są w gablocie Urzędu Miasta, na stronie www.luban.pl w dziale „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 2, tel.75 646 44 24.

                                               z up. BURMISTRZA

 

                                                                                                            Mariusz Tomiczek

                                                                                                              Zastępca Burmistrza

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...