Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-05-2018

W kwietniu lubańscy radni dowiedzieli się, co słychać w kulturze, sporcie i gospodarce. Zajęła ich również kwestia obligacji miejskich.

Na 47 sesji nie brakowało wystąpień zaproszonych gości. Prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - Tadeusz Rycharski, przybliżył zgromadzonym bieżące poczynania i perspektywy na najbliższe lata akcentując podstrefę Lubań. Dyrektorzy miejskich jednostek, działających na polu promocji, kultury i sportu zapoznali radnych z aktualną sytuacją jednostek i przedstawili długofalowe propozycje. Radni nie szczędzili zaproszonym szczegółowych pytań.

Tego dnia wśród zaplanowanych projektów uchwał znalazł się projekt dotyczący emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przed głosowaniem radni mieli możliwość wysłuchania wystąpienia Prezesa Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o. o. Poznańska firma specjalizuje się w świadczeniu usług konsultingowych z zakresu ekonomii i finansów dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych. Specjalista przedstawił w Lubaniu wariant wyjściowy bez inwestycji i obligacji, wariant z inwestycjami i obligacjami oraz analizę możliwości inwestycyjnych i wiarygodności kredytowej.

- Te 5 mln zł możecie Państwo pozyskać - przekonywał radnych Michał Schab, Prezes Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o. o. - Jest to kwota zaplanowana z rozsądkiem, a spłata tej kwoty została dobrze ulokowana w Państwa wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ obciąża co do zasady te lata, które można było obciążyć. Ale ciągle uczulam na to, żeby pracować nad własnym budżetem, nad środkami do wygospodarowania w latach najbliższych, szukać oszczędności w wydatkach bieżących, szukać nowych dochodów bieżących-zaznaczał M. Schab.

Ostatecznie większością głosów po dyskusji z udziałem Skarbnika Miasta Lubań, Mariana Zwierzańskiego podjęto uchwałę. Tym samym, Gmina Miejska Lubań wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 5000 sztuk o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, na łączną kwotę 5000000,00 zł. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku związanego z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwałę w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uchwałę w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018-2020. Z uwagi na znaczne uszkodzenia i słabość techniczną, stanowiące bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, pozbawiono statusu rosnącego w Parku na Kamiennej Górze pomnika przyrody - jesion wyniosły o imieniu Piotr. W celu rozszerzenia możliwości rozwoju Gminy nawiązano partnerską współpracę z miastem Storożyniec na Ukrainie. Ponadto zaakceptowano konieczność przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań oraz sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenów przy ulicach Mickiewicza, Dąbrowskiego, Parkowej i Łąkowej.

Kwietniowe spotkanie zakończyły wnioski i zapytania radnych dotyczące codziennych bolączek mieszkańców.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...