Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
28-01-2021

Regulamin hali sportowej

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 1. Hala sportowa mieszcząca się przy ul. Różanej 2 w Lubaniu jest własnością Gminy Miejskiej Lubań, znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu (zwanym dalej MOSiR).
 2. Hala sportowa przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć i współzawodnictwa sportowego, imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 3. Warunkiem korzystania z hali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Hala sportowa otwarta jest:
  • poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 22.00,
  • soboty i niedziele według wcześniej ustalonego harmonogramu.
 5. W dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.30 hala sportowa udostępniona jest na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.
 6. W godzinach 15:30 – 22:00 hala sportowa wynajmowana jest w pierwszej kolejności placówkom oświatowym i stowarzyszeniom działającym na rzecz mieszkańców miasta Lubań.
 7. W godzinach pozostałych hala sportowa wynajmowana jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym, według ustalonego harmonogramu, które wcześniej dokonały rezerwacji.
 8. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem, który znajduje się w siedzibie MOSiR oraz na stronie internetowej www.mosirluban.pl.
 9. Rezerwacje hali sportowej mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. Zajęcia na hali mogą odbywać się wyłącznie w obecności pracownika mającego dyżur w obiekcie.
 11. Wynajem hali na zawody sportowe, imprezy artystyczne, wystawy itp. z udziałem widowni odbywa się na podstawie odrębnych umów.
 12. Z hali sportowej mogą korzystać:
  1. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, trenera lub instruktora,
  2. kluby sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  3. osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe jako grupy zorganizowane pod nadzorem opiekuna grupy,
  4. kibice podczas imprez sportowych, rekreacyjno-sportowych i kulturalnych z udziałem publiczności.
 13. Korzystający z boiska na hali zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego, zamiennego, czystego z jasną podeszwą.
 14. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
  1. punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
  2. utrzymania czystości w obiekcie, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
  3. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
  4. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali,
  5. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
  6. podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników hali.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ZABRANIA SIĘ:
  1. palenia tytoniu,
  2. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek,
  3. przebywania na terenie hali sportowej osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
  4. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem,
  5. wprowadzania psów oraz innych zwierząt,
  6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych,
  7. zakłócania porządku,
  8. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
 16. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego.
 17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...