Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-02-2012

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA LUBAŃ I GMINY SIEKIERCZYN

Obecna oczyszczalnia ścieków stanowiła w okresie jej przebudowy jedno z ważniejszych i największych zadań inwestycyjnych dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podjętych wspólnie z samorządem Gminy Miejskiej Lubań i Gminy Wiejskiej Siekierczyn.

Stacja odwadniania osadów, przepompownia przewałowa i osadnik wtórny


Oczyszczalnia wybudowana w latach siedemdziesiątych nie spełniała należytego stopnia oczyszczania ścieków określonego w przepisach polskich i unijnych. Podjęcie działań związanych z przebudową i rozbudową wysłużonego obiektu było konieczne dla uzyskania wymaganych parametrów fizyko-chemicznych na odpływie.  I tak po dwóch latach budowy  w dniu 26 kwietnia 2006r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie a    28 marca 2006r. został potwierdzony efekt ekologiczny.
Obecnie nowoczesna oczyszczalnia ścieków jest wysokosprawną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią o średniej przepustowości Q=6.500m3/dobę pracująca w układzie
3-stopniowym,  zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi. Obiekt zapewnia oczyszczanie dopływających ścieków komunalnych do postaci czystej wody, która bez zagrożeń dla środowiska, odprowadzana jest  do rzeki Kwisy  z 57,6 kilometrowej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej co przekłada się na ok.90% pokrycie naszego miasta z redukcją zanieczyszczeń fizyko-chmicznych nawet do 95%.


  Reaktory ATSO

Zastosowana technologia oczyszczania ścieków i gospodarka osadowa, łączy konwencjonalny sposób oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie stabilizacji osadów. Instalacja ATSO jest nieliczną  zrealizowaną instalacją    w Polsce co stawia naszą firmę w czołówce miast dbających o ekologię.
ATSO czyli Atotermiczna Termofilowa Stabilizacja Osadu jest procesem, który zapewnia pełną ich higienizację a pełna automatyka procesu umożliwia otrzymanie osadów, który pozbawiony jest zanieczyszczeń bakteriologicznych i jako wartościowy produkt nawozowy z powodzeniem może wrócić do naturalnego obiegu.

Stacja dmuchaw, blok biologiczny, osadnik wtórny, zbiornik wielofunkcyjny i osadnik wtórny


Dzięki nowoczesnym urządzeniom i wykwalifikowanej kadrze, nasza oczyszczalnia ścieków gwarantuje funkcjonowanie w każdych warunkach eksploatacyjnych, co w kontekście wzrostu ilości ścieków dopływających do oczyszczalni oraz zwiększenia ładunku (zwłaszcza azotu ogólnego) ma kluczowe znaczenie.
Ponadto nowe uregulowania krajowe i unijne w zakresie gospodarki osadami ściekowymi postawiły niezwykle wysokie normatywy co do przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych. Zastosowana technologia ATSO, gwarantuje otrzymanie w pełni ustabilizowanego osadu oraz otwiera duże możliwości jego przyrodniczego wykorzystania, co jest zgodne z najnowszymi tendencjami  w zakresie zagospodarowania powstających w oczyszczalni osadów.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, stworzyły również możliwość stałego monitoringu ilościowo-jakościowego dopływających i odpływających ścieków oraz pozwoliło zwiększyć elastyczność pracy oczyszczalni podczas niezbędnych prac konserwacyjno-eksploatacyjnych, bez szkody dla samego procesu oczyszczania. 
Oczywiście działania proekologiczne zmierzające do poprawy czystości rzek, Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu sp. z o.o. prowadzi nieprzerwanie, budując wciąż nowe systemy sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych nieskanalizowanych dzielnicach miasta Lubań. I tak w ostatnich dwóch latach wykonano m.innymi,  w dzielnicy Uniegoszcz 3,6km sieci w dzielnicy Kamienna góra 5,1km. W latach kolejnych LPWiK  planuje kolejne inwestycje zmierzające do skanalizowania w 100%  miasta Lubań oraz służyć swoim potencjałem sąsiednim gminom.
 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...