Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016

ul. 7-Dywizji 14
59-800 Lubań
pokój nr 18

Joanna Temborowska
Telefon: 75 646 44 09
Fax: 75 646 44 05
E-mail: joanna.temborowska@miastoluban.pl


Do zadań Biura Rady Miasta, które w zakresie działalności merytorycznej podlega Przewodniczącemu Rady Miasta, należy
w szczególności:

 • obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i jej organów w tym:
 • organizacyjne przygotowywanie posiedzeń organów Rady, opracowywanie protokółów, wniosków, materiałów z obrad, uchwał , postanowień i opinii,
 • zapewnienie prawidłowego przygotowywania materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich właściwym komisjom.
 • prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii komisji oraz zapytań i wniosków radnych,
 • współdziałanie z przewodniczącymi komisji Rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji
  w przygotowywaniu projektów uchwał, projektów zawierających przepisy prawa miejscowego,
 • dostarczanie tekstów uchwał Rady Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Burmistrzowi Miasta,
 • prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia praw radnych, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji radnych,
 • obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Miasta, jego zastępców oraz radnych,
 • czuwanie nad terminowym składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych i antykorupcyjnych.

 
Ponadto w Biurze Rady można dowiedzieć się o:

 • terminach posiedzeń i planach pracy komisji Rady,
 • terminach posiedzeń Sesji Rady i harmonogramie pracy Rady,
 • dyżurach radnych i Przewodniczącego Rady,
 • możliwości skontaktowania się z radnym z danego okręgu wyborczego,
 • podjętych przez Radę uchwałach.


Można również zapoznać się z protokołem z odbytej Sesji Rady Miasta lub odbytych komisji rady oraz podjętymi przez Radę uchwałami.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...