Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016

ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań

p.o. Naczelnika Wydziału
Anna Gołos

pok. 5
tel. 75 646 44 22


Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

Anna Siwarska – Inspektor

pok.4, tel. 75 646 44 21


Sprzedaż lokali komunalnych, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi

Elżbieta Browarczyk – Podinspektor

pok.4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych na cele garażowe

Anna Gołos – p.o. Naczelnika Wydziału

pok.5, tel. 75 646 44 22

 

Gospodarowanie gruntami rolnymi i leśnymi, wydawanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego, organizacja wyborów do Izb Rolniczych

Katarzyna Biber – Inspektor

pok.5, tel. 75 646 44 22

 

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Beata Tomaszewska – Inspektor

pok.5, tel. 75 646 44 22

 

Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych na cele ogródków, garażowe i pomieszczeń gospodarczych

Anna Gołos – p.o. Naczelnika Wydziału

Katarzyna Biber – Inspektor

Beata Tomaszewska – Inspektor

pok.5, tel. 75 646 44 22

 

Nadzór nad targowiskiem miejskim, nadzór nad Administracją Mieszkań Komunalnych, wydawanie zezwoleń na lokalizację kontenera i lokalizację reklam, sprawy z zakresu urządzeń melioracji wodnych

Kornelia Martyniak – Inspektor

pok.2, tel. 75 646 44 24

 

Przydział i zamiana mieszkań komunalnych, kwalifikacja mieszkań na lokale socjalne, umorzenia zaległości za lokale komunalne

Joanna Jasiorowska – Podinspektor

pok.2, tel. 75 646 44 24


Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa należy
w szczególności:

 

·         prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,

·         ustanawianie odrębnej własności lokali w zasobach komunalnych,

·         sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali,

·         oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

·         oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie,

          administrowanie,

·         prowadzenie spraw związanych z zamianą i zrzeczeniem się nieruchomości, darowiznami

          a także obciążaniem nieruchomości stanowiących własność gminną,

·         przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

·         nabywanie nieruchomości na mienie komunalne,

·         wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

·         prowadzenie spraw w zakresie wywłaszczania nieruchomości,

·         nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

·         nazewnictwo ulic i placów,

·         prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami leśnymi, rolnymi
          i komunalnymi,

·         prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o lasach
          i ustawy prawo łowieckie,

·         przygotowywanie materiałów niezbędnych w wyborach do Izb Rolniczych,

·         przeprowadzanie spisu rolnego,

·         wydawanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

·         prowadzenie spraw dotyczących urządzeń melioracji wodnych, w tym konserwacja 

           rowów    melioracyjnych,

·         prowadzenie spraw w zakresie targowiska miejskiego i innych miejsc przeznaczonych

          do prowadzenia handlu.

·         nadzór nad Administracją Mieszkań Komunalnych i Miejskim Zarządem Wspólnot 

          Mieszkaniowych,

·         prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem najemcy lokalu mieszkalnego lub socjalnego,

·         kwalifikacja mieszkań na lokale socjalne,

·         rozstrzyganie sporów czynszowych,

·         obsługa Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań,

·         prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie gospodarki lokalowej.Druki do pobrania:

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...