Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016

ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Agnieszka Krzyśków
pok. 3
tel. 75 646 44 19

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Anna Siwarska - Inspektor
Beata Stołecka - Inspektor
pok. 4
tel. 75 646 44 21 

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości
Anna Gołos - Inspektor
pok. 5
tel. 75 646 44 22

Zwrot podatku akcyzowego, umowy dzierżawy w zakresie ogródków, działek rolnych
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5
tel. 75 646 44 22

Umowy dzierżawy na komórki, pomieszczenia gospodarcze, sprzedaż działek
Beata Tomaszewska - Inspektor
pok. 5
tel. 75 646 44 22

Nadzór nad AMK, targowiskiem miejskim, zezwolenia na lokalizację kontenera, umieszczanie reklam
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział, zamiana mieszkań komunalnych, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Podinspektor
pok. 2
tel. 75 646 44 24Wydział zajmuje się między innymi:

 • zbywaniem działek zabudowanych oraz przeznaczonych pod budowę domów mieszkalnych, budynków produkcyjnych, usługowych, handlowych, garaży itp.,
 • sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • podziałem geodezyjnym działek (gruntów),
 • uwłaszczaniem nieruchomości,
 • przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • nadawaniem nazw ulicom i placom oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,
 • dzierżawą gruntów na cele rolne i ogrodów przydomowych, garaży i komórek wolnostojących,
 • nabywaniem nieruchomości na mienie komunalne,
 • przeprowadzaniem spisu rolnego, konserwacja rowów melioracyjnych, potwierdzaniem podań o pracy
  w gospodarstwie rolnym, wydawaniem zaświadczeń potwierdzających fakt posiadania gospodarstwa rolnego, zwrotem podatku akcyzowego zawartego
  w cenie oleju napędowego.

Wszystkie wolne nieruchomości są przedmiotem zbycia w drodze przetargu.

W drodze bezprzetargowej są zbywane np. lokale mieszkalne na rzecz jego najemcy lub najemców, garaże będące przedmiotem najmu lub dzierżawy jednej osoby.

Tryb postępowania przy nabyciu lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

 • należy pobrać wniosek w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami
  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, pokój 3, 4 lub 5, bądź w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. 7-ej Dywizji, I piętro, pok. nr 9,
 • wniosek należy wypełnić zgodnie z zawartymi w nim wyjaśnieniami, tj.:
  • potwierdzić dane co do lokalu we właściwej Administracji Mieszkań Komunalnych,
  • dokonać wpłaty wadium w kasie BGŻ, która potwierdzi pracownik przyjmujący wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań,
  • złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. 7-mej Dywizji 14.
   Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

    Wydział po uprzednim sprawdzeniu wniosku, wszczyna postępowanie związane
z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokalu, tj. sporządza wycenę
i opracowuje dokumenty geodezyjne. Po opracowaniu w/w dokumentacji Burmistrz wydaje Zarządzenie i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 w siedzibie Urzędu Miasta.
      Po upływie tego terminu pomiędzy wnioskodawca a Burmistrzem Miasta sporządzony zostaje protokół - porozumienie z rokowań, w którym uzgadniane są warunki sprzedaży lokalu. Po podpisaniu protokołu, tutejszy Urząd, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty jego podpisania informuje nabywcę lokalu o terminie zawarcia aktu notarialnego.
Akt notarialny zawierany jest w Kancelarii Notarialnej w obecności Notariusza, a podpisują go Burmistrz Miasta lub osoba upoważniona oraz nabywca lokalu.

      Tak więc, od złożenia wniosku do podpisania aktu notarialnego nie powinno upłynąć więcej niż cztery miesiące. Z chwilą podpisania aktu notarialnego lokal mieszkalny staje się własnością nowego właściciela, co zostaje ujawnione w Księdze Wieczystej. Właściciel lokalu mieszkalnego staje się jednocześnie współużytkownikiem wieczystym lub współwłaścicielem części gruntu, na którym budynek jest posadowiony.


Druki do pobrania:

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...