Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016
 

 

ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Anna Gołos

pok. 3
tel. 75 646 44 19

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
Elżbieta Browarczyk - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości
Anna Gołos - Naczelnik
pok. 3, tel. 75 646 44 19

Zwrot podatku akcyzowego
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych,przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Beata Tomaszewska - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Umowy dzierżawy na komórki, pomieszczenia gospodarcze, ogródki

Magdalena Krzętowska – Inspektor

Katarzyna Biber – Inspektor                                                                                         

pok. 5,  tel. 75 646 44 22

Nadzór nad targowiskiem miejskim, zezwolenia na lokalizację kontenera, umieszczanie reklam
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział, zamiana mieszkań komunalnych, umorzenia zaległości za lokale komunalne, nadzór nad Administracją Mieszkań Komunalnych
Joanna Jasiorowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa należy
w szczególności:

 

·         prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,

·         ustanawianie odrębnej własności lokali w zasobach komunalnych,

·         sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali,

·         oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

·         oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie,

          administrowanie,

·         prowadzenie spraw związanych z zamianą i zrzeczeniem się nieruchomości, darowiznami

          a także obciążaniem nieruchomości stanowiących własność gminną,

·         przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

·         nabywanie nieruchomości na mienie komunalne,

·         wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

·         prowadzenie spraw w zakresie wywłaszczania nieruchomości,

·         nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

·         nazewnictwo ulic i placów,

·         prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami leśnymi, rolnymi
          i komunalnymi,

·         prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o lasach
          i ustawy prawo łowieckie,

·         przygotowywanie materiałów niezbędnych w wyborach do Izb Rolniczych,

·         przeprowadzanie spisu rolnego,

·         wydawanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

·         prowadzenie spraw dotyczących urządzeń melioracji wodnych, w tym konserwacja 

           rowów    melioracyjnych,

·         prowadzenie spraw w zakresie targowiska miejskiego i innych miejsc przeznaczonych

          do prowadzenia handlu.

·         nadzór nad Administracją Mieszkań Komunalnych i Miejskim Zarządem Wspólnot 

          Mieszkaniowych,

·         prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem najemcy lokalu mieszkalnego lub socjalnego,

·         kwalifikacja mieszkań na lokale socjalne,

·         rozstrzyganie sporów czynszowych,

·         obsługa Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań,

·         prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie gospodarki lokalowej.

 


Druki do pobrania:

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...