Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań
pok. nr 15, 19, 21 i 22


Kierownik Referatu
Agnieszka Kryłowicz 
tel. 75  646 44 18
 
Do zadań Referatu do spraw podatków i opłat należy w szczególności:
1. prowadzenie wymiaru i ewidencji analitycznej podatków i opłat oraz prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustalania lub zmian decyzji wymiarowych,
2. prowadzenie księgowości podatków i opłat, w tym:
a) dekretowanie i księgowanie przypisów, odpisów oraz wpłat na kontach podatników i w księgowości Urzędu,
b) monitorowanie terminów płatności,
c) naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
d) wysyłanie upomnień,
e) prowadzenie analizy zaległości i nadpłat ,
f) dokonywanie zwrotów nadpłaconych i nienależnie zapłaconych podatków i opłat,
g) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych z tytułu realizacji podatków i opłat,
h) ewidencja księgowa należności długoterminowych,
i) ustalanie i księgowanie odpisów aktualizujących wartości należności,
3. prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń w spłacie zaległości,
4. powadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
5. powadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy de minimis w rybołówstwie oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
6. powadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy de minimis w rolnictwie oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
7. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wpłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
8. prowadzenie terminowej egzekucji należności cywilno-prawnych Gminy,
9. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
10. zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym dotyczących zaległości podatkowych,
11. zabezpieczenie zobowiązań podatkowych poprzez hipoteki,
12. przegląd ksiąg wieczystych i sporządzanie dokumentów w celu opodatkowania,
13. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatnikom oraz sporządzanie
informacji z akt podatkowych w zakresie przewidzianym ustawą Ordynacja podatkowa,
14. wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych mających na celu ustalenie i określenie zobowiązania podatkowego,
15. prowadzenie informacji podatkowej w zakresie wymiaru podatków i opłat,
16. przygotowywanie projektów Uchwał Rady w sprawie podatków i opłat lokalnych,
17. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
18. obsługa rachunków bankowych Gminy,
19. codzienne uzgadnianie wpływu dochodów z rachunkiem bankowym,
20. pełna obsługa podatku VAT w tym:
a) wystawianie faktur i ich ewidencja,
b) sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT,
21. archiwizowanie dokumentów oraz dowodów finansowo-księgowych.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...