Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-01-2013

Referat mieści się w siedzibie Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7-mej Dywizji 14 –Przybudówka, I piętro, 

tel. 75 64 56 600, 75 64 56 605.

Kierownik Referatu – Izabela Janik (tel. 75 64 56 605)

e-mail: izabela.janik@miastoluban.pl

Do zadań Referatu należą w szczególności:

I. Działania informacyjno-organizacyjne, w tym:

  • prowadzenie aktualnej ewidencji nieruchomości objętych obowiązkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • informowanie właścicieli nieruchomości o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. Działania związane ze składaniem deklaracji oraz ich weryfikacją, w tym:

1)    weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2)    określanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji, na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3)    dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa;

4)    dokonywanie oględzin nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości;

5)    współpraca z firmą wywozową w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych;

6)    współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...