Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-01-2012

URZĄD MIASTA LUBAŃ
ul. 7 Dywizji 14
59-800 LubańBiuro Obsługi Interesanta

Kamila Dubis - Bagińska Inspektor (zastępstwo: Agata Ostrowska - Podinspektor)
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 9 tel. 75 646 44 99
e-mail: boi.um@miastoluban.pl


LINIA „POWIADOM BURMISTRZA” 75  646 44 01

  

  Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
pokój nr 24, II piętro
tel. 75  646 44 00
fax. 75  646 44 05
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

Burmistrz Miasta Lubań - Arkadiusz Słowiński

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań - Mariusz Tomiczek

Sekretarz Miasta Lubań - Marzena Różańska

Skarbnik Miasta Lubań - Marian Zwierzański

 

WYDZIAŁY, REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA
URZĘDU MIASTA LUBAŃ

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Anna Krawiec

pok. 10, tel. 75 646 44 80

 

Kadry
Irena Rogoza - Z-ca Naczelnika
pok. 8, tel. 75 646 44 78

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
Halina Zwierzyńska - Inspektor
pok. 24, tel. 75 646 44 00

Biuro Obsługi Interesanta
Kamila Dubis - Bagińska Inspektor (zastępstwo: Agata Ostrowska - Podinspektor)
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 9 tel. 75 646 44 99

Biuro Rady Miasta
Joanna Temborowska – Inspektor
pok. 18, tel. 75 646 44 09

Archiwum Zakładowe
Maria Chorosza - Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

Staże, praktyki zawodowe, BHP

Urszula Marzec – Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

 

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
59-800 Lubań ul. 7 Dywizji 14

 Główny Księgowy
Anna Kleszczyńska

pok. 14, tel. 75 646 44 14

 

Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Grażyna Bokłak - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16, tel. 75 646 44 16
Urszula Anioł - Inspektor
Małgorzata Zatoka -  Inspektor
pok. 20, tel. 75 646 44 61Referat do spraw podatków i opłat
Agnieszka Kryłowicz
Kierownik Referatu
pok. 15, tel. 75 646 44 18

Podatek rolny i leśny
Teresa Bukowska - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Opłaty za zagospodarowania odpadów
Małgorzata Nachrebecka - Inspektor
pok. 21 , tel. 75 646 44 10

Użytkowanie wieczyste gruntu
Renata Klecha-Waszczyk - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Opłaty za dzierżawę, podatek od środków transportowych
Katarzyna Balicka - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Egzekucja opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, mandaty
Monika Bałdowska – Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Podatek od nieruchomości

Zdzisława Kocur - Inspektor
Władze Szarłan - Inspektor
Julita Nowak - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

  Naczelnik Wydziału
Anna Gołos
pok. 3, tel. 75 646 44 22

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
Elżbieta Browarczyk - Podinspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości
Anna Gołos - Naczelnik
pok. 3, tel. 75 646 44 19

Zwrot podatku akcyzowego, umowy dzierżawy
w zakresie ogródków, działek rolnych
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych,przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Beata Tomaszewska - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Umowy dzierżawy na komórki, pomieszczenia gospodarcze, ogródki

pok. 5, tel. 75 646 44 22

Nadzór nad AMK, targowiskiem miejskim, zezwolenia na lokalizację kontenera, umieszczanie reklam
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział, zamiana mieszkań komunalnych, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Podinspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

REFERAT INFORMATYKI
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Kierownik Referatu
Ryszard Skowron
pok. 6, tel. 75 646 44 08

Obsługa informatyczna
Artur Nachrebecki - Inspektor
pok. 6, tel. 75 646 44 08

 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Kierownik Referatu
Janusz Grodowski

budynek ul.7 Dywizji 14
pokój 12, tel. 75 646 44 81

 

Zarządzanie kryzysowe
Krzysztof Kusiak – Inspektor
budynek ul. Mickiewicza 6
pok. 11, tel. 75 646 44 40

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO

Mickiewicza 6, 59-800 Lubań (parter)

Naczelnik Wydziału/Kierownik USC
Beata Serwin

pok. 1, tel./fax. 75 646 44 31

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Bernadeta Medyńska - Inspektor
Halina Tomaszewska - Inspektor
Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt – Inspektor
 pok. 2, tel. 75 646 44 41, 75 646 44 38

Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów
Andrzej Choroszy - Z-ca Kierownika USC
Aneta Płachcińska – Inspektor
pok.1A tel. 75 646 44 32, 75 646 44 39WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Naczelnik Wydziału
Beata Soczyńska

pok. 6, tel. 75 646 44 28

 

Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych
Monika Chojnowska – Inspektor
pok. 7 tel. 75 646 44 26

Ewidencja działalności gospodarczej
Barbara Kończyk – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego
Emilia Werbach – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Prowadzenie spraw interwencyjnych z zakresu pomocy społecznej, współpraca z jednostkami
Sylwia Krasowska - Inspektor
pok. 13, tel. 75 646 44 29

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Paula Pleśnierowicz – Inspektor
pok. 12 tel. 75 646 44 73

 

Referat Edukacji

Kierownik

Anna Zawłocka

pok. 3, tel. 75 646 55 93

Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych, placówek oświatowych
Magdalena Kuczyńska – Inspektor
Katarzyna Janiszek - Inspektor
pok. 5 tel./fax 75 646 44 33
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań
Postępowania z zakresu zamówień publicznych

 

Dariusz Mulko - Specjalista
pok. 14, 75 646 44 11 fax. 646 44 12

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Tomasz Bernacki

pok. 10, tel. 75 646 44 35

 

Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9  tel. 75 646 44 36

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aleksandra Fink – Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 36

Utrzymania zieleni miejskiej, porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, komunikacja miejska
Henryk Kot - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 37

Gospodarka ściekowa i odpadowa, likwidacja wyrobów z azbestu, inwestycje, oświetlenie uliczne
Łukasz Preisnar - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 37

Architekt
Artur Bień - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 37

Kanalizacja deszczowa, inwestycje
Marcin Kociański - Z-ca Naczelnika
pok. 4A, tel. 75 646 44 34

Zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski - Inspektor
pok. 4C, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie
Natalia Jankowska - Inspektor
pok. 4C, tel./fax 75 646 44 12

 

REFERAT DO SPRAW OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
przybudówka, I piętro

Kierownik Referatu
Izabela Janik

tel. 75 645 66 05

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Marlena Kiełdanowicz - Inspektor
Katarzyna Sandecka - Referent (zastępstwo: Marta Kaczmarek)
tel. 75 645 66 00

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...