Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-08-2021

Zarządzenie nr 139/2021 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 139/2021 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub

przetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz.1372 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.), §3 ust. 2 pkt 8), § 19, § 20 i § 21 Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 roku, poz. 244 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym będących własnością Gminy Miejskiej Lubań.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Mista Lubań Zastępca Burmistrza

Mateusz Zajdel

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...