Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-02-2021

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym układa się pomyślnie. Osiem klubów sportowych otrzyma dotacje na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o łącznej kwocie 160 tysięcy złotych.

Mówi się o nich NGO (skrót od ang. non-profit organizations), organizacje: użyteczności publicznej, non-profit, ochotnicze, pozarządowe, społeczne, niezależne, obywatelskie. Wszystkie określenia odnoszą się do podmiotów trzeciego sektora. Nie są związane instytucjonalnie z administracją publiczną i nie są nastawione na zysk. Co ważne, bez ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie byłoby dziś współpracy z administracją publiczną. Wiele z podmiotów trzeciego sektora działa lokalnie, tak jak samorząd. Stąd współpraca tych dwóch partnerów opiera się na naturalnym gruncie, przybiera najrozmaitsze formy i ma różny charakter. Organizacje wykonują wiele ważnych zadań dla społeczności lokalnej. Współpraca opiera się na pewnych zasadach i normach, które określiła ustawa. Te zasady to: pomocniczość, suwerenności stron, partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja i jawność.

W ustawie o pożytku określone są zasady zlecania zadań publicznych. Dzięki temu lokalne władze samorządowe dzielą się z organizacjami ich realizacją i środkami na te zadania. Odbywa się to na zasadzie ogłaszania konkursów dla NGO-sów.

- Skąd lubańskie organizacje i stowarzyszenia mogą brać pieniądze na swoje działania? Właśnie z dotacji. Środki finansowe przekazujemy organizacjom na realizację konkretnego projektu. Dialog między lubańskim magistratem a lokalnymi organizacjami opiera się na podstawach prawnych. Są nimi Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, Ustawa o finansach publicznych oraz Uchwała nr XXX/203/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – mówi Arkadiusz Słowiński Burmistrza Miasta Lubań. – W styczniu bieżącego roku ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wyłonionych zostało osiem klubów sportowych. Miasto Lubań przeznaczy na ten cel dotacje o łącznej kwocie 160 tysięcy złotych. Cieszy mnie fakt, że kluby sięgają po pomoc i angażują się w działania na rzecz mieszkańców. Upowszechniają rekreację ruchową, propagują uprawianie sportu poprzez m. in. organizacje zawodów sportowych oraz udział w nich, organizację treningów – zaznacza burmistrz Lubania.

Ze wsparcia dotacyjnego mogły skorzystać lubańskie organizacje pozarządowe, które mają siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Lubań, działają na rzecz mieszkańców i planują zaaktywizować swoje najbliższe otoczenie w proponowanym działaniu. W odpowiedzi na ogłoszenie do lubańskiego magistratu wpłynęły wnioski. Powołana komisja dokonała ich oceny przyznając dotacje o łącznej kwocie 160 tys. złotych ośmiu klubom sportowym:

1. Stowarzyszenie Tri Team Lubań (maj/czerwiec) - przejazd 425 km na rowerze z Lubania do Świnoujścia. Kwota przyznanej dotacji 6.560,00 zł.

2. Klub Sportowy Bojan Boks Lubań (01.03-31.12) - treningi bokserskie w wymiarze 12 godzin tygodniowo oraz turnieje bokserskie. Kwota przyznanej dotacji 20.000,00 zł.

3. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy KWISA Lubań (01.03-31.12) - zajęcia z kolarstwa dla dwóch grup wiekowych oraz udział w zawodach kolarskich. Kwota przyznanej dotacji 20.000,00 zł.

4. Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań (01.03-31.12) - treningi oraz wyjazdy na mecze i turnieje (tenis stołowy). Kwota przyznanej dotacji 15.000,00 zł.

5. Uczniowski Klub Sportowy ORKA Lubań (01.03-31.12) - treningi z zakresu pływania i udział w zawodach wg kalendarza Polskiego Związku Pływackiego. Kwota przyznanej dotacji 17.365,00 zł.

6. Uczniowski Klub Sportowy ORKA Lubań (przełom marca i kwietnia) - zawody pływackie na basenie w Lubaniu. Kwota przyznanej dotacji 10.500,00 zł.

7. Klub Sportowy ŁUŻYCE Lubań (01.03-31.12) - treningi piłki nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, uczestnictwo w turniejach, organizacja turnieju piłkarskiego. Kwota przyznanej dotacji 50.000,00 zł.

8. Klub Sportowy Samuraj Lubań (01.03.-31.12) - zajęcia dla dzieci i młodzieży. W Ramach zadania będą prowadzone treningi oraz organizowane wyjazdy na zawody i zgrupowania sportowe. Zorganizowana zostanie Lubańska Gala Samuraja. Kwota przyznanej dotacji 17.365,00 zł.

9. Lubański Klub Tenisowy RETURN przy MOSiR w Lubaniu (01.03-03.10) - otwarty turniej singlowy tenisa ziemnego o puchar Burmistrza Lubania oraz dni otwarte w pierwsze piątki miesiąca - od maja do października. Zadania realizowane na korcie tenisowym w parku na Kamiennej Górze. Kwota przyznanej dotacji 3.210,00 zł.

Oferenci przy aplikowaniu zobowiązani byli do wykazania się wkładem własnym bądź wkładem finansowym z innych źródeł w wysokości minimum 20% całkowitych kosztów zadania. Termin realizacji zadań objętych wsparciem rozpoczynie się 1 marca i potrwa do 31 grudnia 2021 r.

ŁCR

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...