Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-08-2020

Zdalnie czy stacjonarnie? Czy będą potrzebne maseczki i przyłbice? Czy na przerwach korytarz szkolny wypełni uczniowski gwar? Jak lubańskie podstawówki planują edukację od 1. września?

Po przerwie wakacyjnej i kilkumiesięcznej nauce zdalnej nadszedł czas powrotu do szkoły. Ekscytacja miesza się z lękiem. Każdy zadaje sobie pytanie czy nasze szkoły są dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć w tak wyjątkowych okolicznościach. W czasie kiedy uczniowie odpoczywali od zajęć lekcyjnych placówki oświatowe prężnie działały. Choć prawie do ostatniej chwili ciężko było stwierdzić, jak będą wyglądały pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego, szkoły musiały być przygotowane na ewentualny powrót dzieci do stacjonarnej nauki. W tym roku oprócz tradycyjnych remontów, zakupów i drobnych prac naprawczych uwagę dyrekcji zaprzątały przygotowania do kształcenia w czasie pandemii. Zdalnie, hybrydowo czy stacjonarnie? Podjęcie tej niezwykle trudnej decyzji było wyznacznikiem kierunku dalszych działań. Dziś już wiemy, ze każda z lubańskich podstawówek zdecydowała się na nauczanie stacjonarne. Oznacza to powrót do szkół wszystkich uczniów.

- Tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizowaliśmy spotkanie on-line z kierownikiem Referatu Edukacji, Anną Zawłocką oraz dyrektorami lubańskich szkół podstawowych - mówił Zastępca Burmistrza Miasta Lubań, Mateusz Zajdel. – Na spotkaniu reprezentantka każdej ze szkół informowała, na jaki sposób kształcenia (mając do wyboru tryb stacjonarny, mieszany lub zdalny) dana placówka się zdecydowała. Jednocześnie dyrektorzy zdradzali stan przygotowań placówek do funkcjonowania w czasie pandemii. Każda ze szkół ma na uwadze bezpieczeństwo uczniów i pracowników, stąd wdrożyła nowe zasady i procedury. Samorząd wspierał i nadal wspiera podległe mu placówki oświatowe przekazując im środki ochrony osobistej, w tym maseczki czy środki do dezynfekcji. Dodatkowo w ramach programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” został zakupiony sprzęt, który wzbogacił zasoby edukacyjne placówek. Łącznie Gmina Miejska Lubań, aplikując o środki z dwóch programów, zakupiła 42 laptopy oraz 70 punktów dostępowych do Internetu (na łączną kwotę 124 049,10 złotych). W miarę możliwości staramy się nadal pomagać - nadmienił M. Zajdel. 

Zajęcia szkolne w czasie pandemii będą się odbywały w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. O tym, jak powinien wyglądać bezpieczny powrót do szkół w warunkach epidemii informowała pod koniec sierpnia dyrektorów placówek oświatowych z powiatu lubańskiego Honorata Stachowicz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu. 

Uzbrojone w płyny do dezynfekcji i zapas środków czystości, wysprzątane, przewietrzone, a nade wszystko spragnione obecności uczniów lubańskie podstawówki czekają na swoich wychowanków. Aby było bezpiecznie i co istotne, by ograniczyć ewentualność rozprzestrzeniania się wirusa zmienił się nieco dotychczasowy rytm szkolnej pracy. O tym, jak będą działały lubańskie placówki oświatowe w najbliższym czasie (i jak upłynęły lubańskim szkołom ostatnie miesiące) mówią dyrektorzy lubańskich szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu (ul. Mickiewicza), Dyrektor Beata Myśliwiec 

„Okres wakacyjny oraz nauki zdalnej został w naszej szkole wykorzystywany do prac naprawczych i remontowych bardzo intensywnie. W ramach posiadanych środków oraz pracowników wykonaliśmy dużo działań pielęgnacyjnych oraz estetycznych. Aby łatwiej było zdezynfekować plac zabaw odnowiliśmy części drewniane.

Dla pierwszaków początek roku szkolnego wraz z uroczystym powitaniem i ślubowaniem planujemy  zorganizować na sali gimnastycznej. Niestety, aby zachować tam reżim sanitarny nie jesteśmy w stanie pomieścić wszystkich uczniów. Stąd reszta szkoły spotyka się z wychowawcami w klasach. Wobec powrotu do nauki stacjonarnej, z uwagi na wąskie korytarze szkolne i konieczność zmiany klas wprowadziliśmy na przerwach nakaz zasłaniania ust i nosa. Dodatkowo w trakcie zajęć nauczyciele będą stosować maseczki lub przyłbice dla bezpieczeństwa swojego i nade wszystko uczniów. Lekcje będziemy rozpoczynać o pełnych godzinach, jednocześnie zwiększamy czas przerw lekcyjnych do 15 minut, aby móc wykonać w tym czasie dezynfekcję klas. Chcemy, aby dzieci przerwy spędzały aktywnie, najlepiej na zewnątrz budynku. Na zajęciach staraliśmy się dać możliwość korzystania z pojedynczych ławek. Tam gdzie uczniów będzie zbyt wielu zostaną utworzone stałe pary uczniowskie. W czasie lekcji dzieci będą wypuszczane do toalety według potrzeb. Z racji posiadania kilku boisk i dwóch dużych sal gimnastycznych wychowanie fizyczne będzie organizowane bez problemu. Do odwołania zawieszamy wyjazdy na basen. Świetlica szkolna będzie działała z podziałem na mniejsze grupy. Wprowadzamy dodatkowo czasową kwarantannę dla tamtejszych zabawek i pomocy dydaktycznych. Również w mniejszych grupach będziemy wpuszczać dzieci na stołówkę. Wydawanie obiadów będzie trwało dłużej, ale pozwoli to nam zachować przyjęte procedury bezpieczeństwa. Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.  W środę, dzień po rozpoczęciu roku szkolnego, zapraszamy rodziców na zebranie, na którym przekażemy najważniejsze informacje i odpowiemy na nurtujące pytania. Przy wejściu do szkoły nie zamierzamy mierzyć uczniom temperatury. Płyny do dezynfekcji na terenie placówki będą do ogólnej dyspozycji. Jeśli ktoś źle się poczuje trafi do izolatki, skąd zabiorą go rodzice. Wówczas zgłaszamy sprawę do sanepidu, który podejmie dalsze kroki. Kwarantanna dla całej klasy będzie stosowana raczej dopiero przy potwierdzeniu choroby, nie wcześniej. Jednak decydujący głos ma tu sanepid. Izolatkę przygotowaliśmy blisko drzwi, żeby komunikacja była bezpośrednia. Rodzice nie będą z reguły wpuszczani na teren szkoły. Chcemy jedynie na dwa pierwsze tygodnie dać taką możliwość rodzicom pierwszoklasistów. Aby ograniczyć kontakt z innymi uczniami pierwszaki będą przychodzić do szkoły między 8:10 a 8:40, czyli wtedy, kiedy inne dzieci będą już w klasach.

Na ten moment mamy zapas środków do dezynfekcji na 2 miesiące. Do tego dojdzie zapas maseczek i płynów z ministerstwa. W tej materii wspiera nas również miasto. Chcemy dysponować zapasowymi maseczkami, żeby nie odsyłać bez potrzeby dzieci do domu, jeśli ktoś zapomni o osłonie. Za pomocą dostępnych kanałów uczulamy, żeby pamiętać o ogólnych zasadach i się do nich stosować. Mimo zaistniałej sytuacji i wszystkich trudności cieszymy się, że wracamy do tradycyjnego nauczania. Nauka zdalna go nie zastąpi, a relacje społeczne rozwijamy najlepiej właśnie w kontakcie osobistym.”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu (ul. Rybacka), Dyrektor Izabela Rożko

"W naszej szkole przez ostatnie miesiące działo się bardzo dużo. Remonty rozpoczęliśmy już w marcu, kiedy uczniowie przeszli na zdalne nauczanie. Udało nam się odnowić i wyremontować właściwie cały budynek szkoły. Odświeżyliśmy klasy, wyremontowaliśmy korytarze, a także przy pomocy sponsora taras przed szkołą. Na sprawne funkcjonowanie naszej placówki staramy się pozyskiwać fundusze z zewnątrz. 20 tys. zł na cztery komputery z oprogramowaniem i licencjami dla pracowników administracyjnych zdobyliśmy z PSE. Planujemy wiele innych działań, choć chwilowo wiele sił i czasu pochłaniają przygotowania do nauki w czasie pandemii. Na ten moment oprócz maseczek i środków dezynfekujących z ministerstwa i urzędu udało nam się pozyskać około 200 litrów płynu od firmy Dr. Schumacher GmbH Sp. z o. o.

1 września nie będzie uroczystego apelu, inaugurującego rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie przychodzą wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi, o różnych godzinach (edukacja wczesnoszkolna na godz. 9:00, klasy 4-6 na 10:00, a 7-8 na 11:00). Są to spotkania z wychowawcami połączone z odśpiewaniem hymnu oraz zapoznaniem uczniów z procedurami bezpieczeństwa. Chcemy również przypomnieć naszym wychowankom zasady nauki zdalnej, ponieważ dobrze być przygotowanym na ewentualną zmianę trybu nauczania.

Co do trybu pracy szkoły, to udało nam się przydzielić każdą klasę do osobnego gabinetu, stąd tylko nauczyciele zmieniają sale. Zaleciłam, aby  uczniowie klas 5-8 nosili maseczki w częściach wspólnych szkoły, zaś na lekcjach przy zachowanym dystansie nie będzie to konieczne. Przerwy będą organizowane według starego sytemu czasowego, ale uczniowie są cały czas pod opieka nauczyciela, bądź innego pracownika szkoły. Preferowane są przy tym wyjścia na zewnątrz budynku w zespołach klasowych. Edukacja wczesnoszkolna może sobie organizować przerwy śródlekcyjne. Lekcje wszyscy rozpoczynają o godz. 8:00, ale korzystamy z 3 oddzielnych wejść do budynku. Temperaturę mierzymy tylko w sytuacji podejrzenia choroby. Mamy wyznaczone trzy izolatki wyposażone w maski z filtrami, fartuchy i środki do dezynfekcji. Dodatkowo zestaw izolacyjny znajduje się na świetlicy i w sekretariacie. Przy wezwaniu rodzica jednocześnie informujemy o zaistniałej sytuacji sanepid, który wszczyna dalszą procedurę postępowania. Kontakt szkoła-sanepid jest stały i jeśli dziecko zachoruje w weekend to z automatu sanepid powiadamia o tym szkołę. Wracając do stacjonarnej nauki zapewniamy również zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Świetlica działa jak dawniej, lecz została przeniesiona do większej sali. Obiady szkolne będą zapewnione. Na ten moment wychowanie fizyczne będzie się odbywać przede wszystkim na obiektach sportowych zewnętrznych. Z czasem chcielibyśmy wrócić na basen. Mamy wyznaczoną strefę rodzica i strefę ucznia, z opiekunami kontynuujemy kontakt e-mailowy, telefoniczny i za pomocą dziennika elektronicznego. Staramy się zrobić wszystko, żeby było bezpiecznie, ale jednocześnie od wszystkich wymagamy też odpowiedzialności  i szczerości. Korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i wspomnianego już poczucia bezpieczeństwa."

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lubaniu (ul. Skalnicza), Dyrektor Dorota Bliźniec

"Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w czasie wakacji został przebudowany celem dostosowania go do przenoszonego do nas Przedszkola Miejskiego nr 1. Pod koniec sierpnia miał miejsce końcowy odbiór prac budowlanych. Wszystko zostało wykonane według planu, stąd we wrześniu możemy przystąpić do realizacji obowiązku szkolnego. Zyskaliśmy nowe toalety i okna przeciwpożarowe, dodatkowo odświeżone zostały sale lekcyjne. Na zewnątrz czeka nowy sportowy obiekt, jakim jest boisko do piłki plażowej. W sobotę 12. września planujemy rozegranie meczu inauguracyjnego, na który serdecznie zapraszamy już dziś.

Jeśli chodzi o organizację zajęć lekcyjnych pod kątem pandemii to z uwagi na mniejszą liczebność uczniów naszej szkoły udało się nam przypisać stałe sale do klas uczniowskich. Ograniczy to niepotrzebny ruch na korytarzu i ryzyko ewentualnego zarażenia wirusem. Przerwy uczniowie będą spędzać pod opieką nauczyciela. W zależności od warunków pogodowych planujemy korzystanie z przestrzeni na zewnątrz, a w razie deszczu przebywanie w klasie. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych zdecydowaliśmy się wprowadzić mierzenie temperatury. Dostęp do płynów dezynfekujących będzie nieograniczony właściwie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych - na korytarzu, w każdej klasie, sekretariacie czy łazienkach. W czasie lekcji dozwolone jest korzystanie z toalet, w tym przypadku zwiększoną czujność mają zapewnić Panie z obsługi. Maseczki obowiązują tylko na przestrzeni wspólnej, w trakcie lekcji nie będą one stosowane przez uczniów. Nauczyciele wstępnie zgłosili chęć korzystania z maseczek lub przyłbic. Mieli na uwadze komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa uczniów. Według wytycznych dla osób z objawami chorobowymi została wyodrębniona izolatka. Uczeń, który zgłosi złe samopoczucie, będzie w niej czekał (pod opieką wyznaczonej osoby) na przyjazd rodzica. Jednocześnie zostanie wyznaczona specjalna strefa, do której jeśli zajdzie taka potrzeba będzie mógł wejść opiekun. Ogólnie wizyty osób z zewnątrz, w tym rodziców mają być ograniczone do minimum. Aby zapewnić stały kontakt z rodzicami planujemy uruchomić dziennik elektroniczny. Nie rezygnujemy z zajęć dodatkowych ani z funkcjonowania świetlicy szkolnej. Na ten moment nie przewidujemy wyżywienia w formie obiadów szkolnych. Każdy uczeń jest zobowiązany posiadać swój posiłek. Wychowanie fizyczne będzie się odbywać przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, z zajęć na basenie miejskim na razie rezygnujemy. Inauguracja roku szkolnego będzie odbywała się w oddzielnych klasach. O godzinie 9:00 wychowawca zaprowadzi swoich podopiecznych do sali. Tam nasi uczniowie oficjalnie rozpoczną nowy rok szkolny. W bardziej kameralnym gronie niż zazwyczaj zostaną przekazane najważniejsze informacje o tym, jak funkcjonować w nowych realiach szkolnych.

Obecnie dysponujemy odpowiednią ilością środków ochronnych. Dodatkowo z ministerstwa mamy otrzymać 500 maseczek i 18 pojemników płynu do dezynfekcji. Pomoc w tym zakresie oferuje również również z Urząd Miasta. W miarę możliwość staramy się przygotować jak najlepiej do obecnych warunków. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej szkoły. Zamierzamy być elastyczni i na bieżąco dostosowywać się do sytuacji, która jak wiemy jest niezwykle dynamiczna."

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu (ul. Kopernika), Dyrektor Marzena Tomczyk (wypowiedź Zastępcy Dyrektora Elwiry Wojtusik)

"W trakcie wakacji w szkole zostały wykonane drobne remonty. Odmalowano część sal lekcyjnych oraz łącznik pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem głównym. Naprawiono uszkodzony przez wichurę dach nad salą gimnastyczną. Wymieniono również zamki w drzwiach na bezpieczne, tak by drzwi do szkoły były otwierane tylko od wewnątrz. Dodatkowo dokonano wymiany niektórych elementów Orlika i placu zabaw. W tym roku szkolnym będziemy mogli korzystać z nowej pracowni językowej, która została zainstalowana dzięki programowi „Lepszy start”. W ramach akcji „Drukuj z uśmiechem” z Fundacji Polsat pozyskaliśmy 14 drukarek.

Jeśli mowa o bezpieczeństwie, to na dzień dzisiejszy jesteśmy zabezpieczeni w środki do dezynfekcji. Część zapasów zostało nam z poprzedniego semestru, a część pozyskaliśmy od miasta oraz MEN. Oprócz tego szkoła zakupiła rękawice, maseczki, przyłbice dla nauczycieli i pracowników szkoły. Przyjęliśmy taka zasadę, że w szkole będą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły. Rodzice będą przyprowadzać dzieci do bramki szkolnej, skąd dzieci samodzielnie będą szły do budynku (lub w przypadku pierwszaków z wychowawczynią). Generalnie kontakty z rodzicami odbywać się będą za pomocą dziennika elektronicznego. W wyjątkowych sytuacjach opiekun skorzysta jedynie ze strefy rodzica wyznaczonej przed sekretariatem. W szkole została przeprowadzona dezynfekcja i będzie ona kontynuowana w roku szkolnym. Będą dezynfekowane powierzchnie, a po zakończonych lekcjach materiały dydaktyczne używane przez nauczycieli. Aby uniknąć gromadzenia się dzieci i młodzieży na terenie szkoły wprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych. Część uczniów będzie rozpoczynać lekcje o godz. 8.00, a część o godz. 8.55. Każda klasa została przyporządkowana do konkretnego wejścia do budynku. Będziemy się starali, by przerwy dzieci klas 1-3 nie pokrywały się z przerwami reszty uczniów. Chcemy aby dzieci spędzały przerwy przede wszystkim na dworze. To samo będzie dotyczyć lekcji w-f (na świeżym powietrzu z ćwiczeniami jak najmniej „kontaktowymi”; w tym roku zakupiliśmy sprzęt i włączymy do zajęć Nordic Walking). Świetlica będzie działała, podobnie jak zajęcia pozalekcyjne. Osłona nosa i ust będzie stosowana w częściach wspólnych: na korytarzach, klatkach schodowych, zaś w klasach nie będzie już takiego obowiązku. Klasy 1-6 nie będą zmieniać sal lekcyjnych. Natomiast klasy 7-8, ze względu na pracownie tematyczne, będą przemieszczać się, zaś w czasie przerwy te pracownie będą dezynfekowane. Mierzenie temperatury będziemy wykonywać doraźnie, tzn. wtedy gdy dziecko lub pracownik będzie wykazywać objawy chorobowe. Zakładamy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i mamy świadomość, że do szkoły przychodzimy zdrowi. W razie stwierdzenia objawów dziecko trafia do izolatki i będzie odebrane przez rodzica. O ewentualnej kwarantannie zdecyduje już sanepid.

Mamy nadzieję, że wdrożone zasady bezpieczeństwa sprawdzą się. Jednocześnie liczymy na to, że jeżeli dojdzie do jakiegoś zarażenia w naszej szkole, to procedury zadziałają i sobie z tym poradzimy. Chcemy jak najdłużej pracować z dziećmi w szkole, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego."

(ŁCR)

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...