Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-08-2019

Ośrodek Szkolenia i Wychowania

 Ochotniczych Hufców Pracy

w Ząbkowicach Śl.

 

Co zrobić gdy nauka nie jest mocną stroną  dziecka,

co zrobić gdy dziecko nie uzyskało promocji do następnej klasy,

i to po raz kolejny, jak pomóc dzieciom,

które do sukcesu dążą inną drogą niż średnia ocen?

 

Na to i wiele innych pytań odpowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją.

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

       Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która   z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W naszej placówce Uczestnik OHP:

  • uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresieklasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia. 
  • kształcenie ogólne realizowane jest w:

Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,

Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.

Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

  • Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
  • Praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej :kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektromechanik, piekarz
  • otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.
  • uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów , w zależności od potrzeb.

Wykaz wymaganych dokumentów

  1. Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ośrodka na rok szkolny 2019\2020 do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej

a) kwestionariusz rekrutacyjny uczestnika

b) ankieta

c) zgoda na udostępnianie danych osobowych

d) zgoda na udostępnianie wizerunku

e) zgoda na udział w imprezach

f) opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (nie dotyczy naboru do klasy szkoły branżowej i zawodowej),

g) opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego,

h) odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem na pobyt stały,

i) karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,

j) informacja o sytuacji domowej i materialnej uczennicy (ucznia)z podaniem dochodu na jednego członka rodziny brutto, zaświadczenie o dochodach

k) świadectwo ukończenia

l) oświadczenie rodziców o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez córkę /syna w trakcie pobytu w ośrodku,

ł) zgoda rodziców na objęcie córki /syna opieką medyczną na czas pobytu w ośrodku przez NZOZ w Ząbkowicach Śl.

m) 2 zdjęcia.

Dotyczy kandydatów do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas II i III branżowej :

a) Wymagane dokumenty wymienione w p. 1

b) Dodatkowo należy złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego,

c) należy złożyć (na specjalnym druku) podanieo przyjęcie do określonej szkoły zawodowej

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP

ul. Cukrownicza 8

57-200 Ząbkowice Śl.

Tel. 74-64 10 138 lub 74-64 10 139

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...