Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-03-2019

Działania edukacyjne w ramach ogólnopolskiego projektu „Poznajemy zawody – czyli świat ludzi dorosłych widziany oczami dziecka” zostały podsumowane sprawozdaniem w lutym br. Wszyscy zainteresowani z niecierpliwością czekali na oficjalne potwierdzenie swojej pracy.

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że klasa 1 a z SP2 w Luba­niu, 22marca 2019 r. otrzy­mała Cer­ty­fi­kat. Reali­za­to­rem zadań pro­jektu była wycho­waw­czyni klasy pani Wanda Czar­nota. Wszyst­kim bio­rą­cym udział w wyko­na­niu 10 zadań pro­ce­du­ral­nych, a więc uczniom kl. 1 a i wycho­waw­czyni gra­tu­lu­jemy!
Kolejna edy­cja pro­jektu w nowym roku szkol­nym.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...