Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
28-01-2019

Uczniowie klasy I b aby nauczyć się matematyki, korzystają z rożnych form aktywności - wycinają, rysują, rozwiązują rebusy i grafy.

Choć dzieci poznały już cyfry pierw­szej dzie­siątki, potra­fią też doda­wać i odej­mo­wać, wie­dzą, że to dopiero począ­tek i jesz­cze wiele zma­gań mate­ma­tycz­nych przed nimi. Doko­nu­jąc kla­sy­fi­ka­cji ze względu na kształt, barwę, wyod­ręb­nia­jąc i porów­nu­jąc cechy wiel­ko­ściowe róż­nych przedmio­tów w tym figur geo­me­trycz­nych ucznio­wie z zapa­łem ozda­biali pokaź­nych roz­mia­rów „wesołe ósemki”. Gdy wszyst­kie prace zostały ukoń­czone, powstała piękna „Gale­ria zabaw­nych cyfr”.

  
EC               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...