Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-10-2018

51 sesja Rady Miasta Lubań miała miejsce 18 września. Radni spotkali się jak zwykle w sali rajców lubańskiego ratusza, by podejmować ważne dla miasta decyzje. Tym razem tematem przewodnim była aktualna sytuacja Szpitala Powiatowego w Lubaniu.

 

Jak zwykle, zgodnie porządkiem obrad, po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i sprawozdania burmistrza z prac miedzy sesjami radni zgłaszali interpelacje, wnioski i zapytania. W dalszej części zastępca burmistrza Mariusz Tomiczek przedstawił zebranym informację na temat aktualnego stanu oświaty w rozpoczynającym się roku szkolnym 2018/2019.

Bardzo ważnym punktem wrześniowych obrad było wysłuchanie informacji o aktualnej sytuacji lubańskiego szpitala przedstawionej przez prezesa Łużyckiego centrum medycznego Krzysztofa Konopkę wspomaganego przez zastępcę do spraw medycznych Zdzisława Krynickiego. Prezesi zwracali uwagę na stałe niedoszacowanie usług medycznych przez NFZ, (do tego tematu wrócimy obszerniej w następnym numerze).

Po przedstawieniu przez Skarbnika miasta Mariana Zwierzańskiego informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Kolejne cztery pozwalały na przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodziło o obszar Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ulicy Sybiraków, obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ulicy Słowackiego, obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Rzemieślniczej w Lubaniu i wreszcie terenu położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu. Działkowcy pewnie się ucieszą z podjętej następnej regulacji. Dotyczy ona bowiem określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu gminy miejskiej Lubań. Następną uchwałą przyjęto regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie na ekologiczne źródła ciepła na terenie miasta Lubań. Dzięki niej jest szansa na pozbycie się pieców, tzw. kopciuchów, zanieczyszczających powietrze w mieście. Kolejne dwie uchwały dotyczyły zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu. Następna regulacja zmieniała uchwałę z 2006 roku w sprawie Statutu Urzędu Miasta Lubań. Ostatnimi dwoma uchwałami dokonano przesunięć w budżecie i w związku z nimi przyjęto nową wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018–2030.

(Tekst:JaK/foto: ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...