Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-07-2018

 

REGULAMIN

imprezy o charakterze przemarszu i nazwie:

„Waloński Orszak” w dniu 13 lipca 2018 r.

1. Organizatorem „Walońskiego Orszaku” jest Muzeum Regionalne w Lubaniu reprezentowane przez dyrektora Łukasza Tekielę, dalej zwanego „organizatorem”.

2. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.

3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4. Na imprezę nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Za teren imprezy uznawany jest park przy ul. Brackiej oraz ul. Dąbrowskiego, od jej skrzyżowania z ul. Lwówecką do jej skrzyżowania z ul. Parkową.

7. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 19:15 w parku przy ul. Brackiej.

8. W przemarszu może uczestniczyć każda zainteresowana osoba.

9. Każdy uczestnik przemarszu ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

10. Każdy uczestnik przemarszu ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję i Straż Miejską.

11. W trakcie przemarszu jego uczestnicy korzystają z całej szerokości pasa jezdni.

12. Kolumnę przemarszu prowadzi radiowóz policji, którego nie wolno wyprzedzać.

13. Kolumnę parady zamyka pojazd uprzywilejowany straży miejskiej.

14. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.

15. Uczestnicy przemarszu będą poinformowaniu o bezwzględnym podporządkowaniu się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i sygnałom na drodze, przed jego rozpoczęciem w parku pod Wieżą Bracką.

16. Wszelkie występki uczestników przemarszu i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują wykluczenie z imprezy.

17. Za zachowanie uczestników na i poza terenem przemarszu organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik przemarszu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.

18. Organizatorzy przemarszu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

19. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy przemarszu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z jej terenu.

20. Uczestnictwo w przemarszu jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regulaminu i przyjęciem ich do stosowania.

21. Regulamin przemarszu jest opublikowany w sieci na następujących stronach: www.muzeumluban.pl; https://www.facebook.com/muzeumluban/; www.luban.pl; https://www.facebook.com/festiwalmineralow/ oraz na tablicy ogłoszeniowej pod ratuszem i na tablicy w miejscu zbiórki.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...