Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-06-2018

21 czerwca br., w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, odbyła się uroczysta gala podsumowująca wyniki konkursu plastycznego, pt. „Lubię zieleń w mojej okolicy”.

W kon­kur­sie wzięło udział 80 auto­rów prac z róż­nych pla­có­wek powiatu lubań­skiego. W kate­go­rii uczniów edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej I miej­sce w powie­cie zajął Adam Socha z kl. III b, a II miej­sce Julia Bodzenta z kl. III b. Rów­nież z kl. III b, został szcze­gól­nie wyróż­niony Woj­ciech Brze­zow­ski.
Gra­tu­lu­jemy nagro­dzo­nym za godne repre­zen­to­wa­nie naszej szkoły!

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...