Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-06-2018

W minionym tygodniu odbył się w SP nr 2 „Tydzień Obfi­to­ści”

Każ­dego dnia ucznio­wie szkoły kupo­wali samo­dziel­nie wyko­nane różne sma­ko­łyki: kok­tajle owo­cowe, gala­retki, kolo­rowe kanapki, cia­sta i tosty oraz wytwory pracy dzieci, tj. świece, kule kąpie­lowe, mydła czy zapa­chowe podu­szeczki. Wszyst­kie środki finan­sowe zebrane pod­czas akcji zostały prze­ka­zane na zakup spe­cja­li­stycz­nego sprzętu słu­cho­wego dla jed­nego z uczniów naszej szkoły. Akcja cie­szyła się dużą popu­lar­no­ścią wśród dzieci i pra­cow­ni­ków szkoły, dla­tego też udało się zebrać 1825, 50 zł. Dzię­ku­jemy wszyst­kim za zaan­ga­żo­wa­nie i entu­zjazm w dzia­ła­niach na rzecz akcji. Poma­gajmy – razem możemy wię­cej!

  
IK               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...