Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-04-2018

23 marca br., odbył się w SP2 szkolny etap konkursu matematycznego klas II-III, w wyniku którego wyłoniono najlepszego matematyka.

Tytuł „Małego Mistrza Mate­ma­tyki” przy­znano uczniowi klasy III b Ada­mowi Socha, który uzy­skał 38 punk­tów na 40 moż­li­wych. Adam będzie repre­zen­to­wał naszą szkołę na eli­mi­na­cjach powia­to­wych kon­kursu mate­ma­tycz­nego, które odbędą się w Świe­ra­do­wie.
Gra­tu­la­cje dla Ada­sia i jego rodzi­ców, z jed­no­cze­snymi życze­niami dal­szych suk­ce­sów mate­ma­tycz­nych oraz poła­ma­nia pióra na eta­pie powia­to­wym!

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...