Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-02-2018

Lubań, dnia 31 stycznia 2018 r.                                                      Nr GGNiR.0051.5 .2018   

 

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Lubań  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 35 ust. 1, 2, 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), § 5 ust. 1, § 29 ust. 1 Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 2911, ze zm.), zostały przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań (lokale mieszkalne zbywane na rzecz najemcy).  

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku wraz z wykazem nieruchomości zostało podane do publicznej wiadomości z dniem 31 stycznia 2018 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań, ul. 7-ej Dywizji 14 na okres 21 dni.  

                                                                Z up Burmistrza
                                                                Anna Gołos p.o. Naczelnika Wydziału
                                                                GospodarkiGruntami Nieruchomościami i Rolnictwa

Sprawę prowadzi:
Anna Siwarska, p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału GGNiR Urzędu Miasta Lubań,
ul. 7-mej Dywizji 14, pokój Nr 4, Tel. 75 646 4421
anna.siwarska@miastoluban.pl 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...