Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-01-2018

Lubań, dnia 24 stycznia 2018 roku

 

 

GGNiR.0051.3.2018                                                 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

 

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) została przeznaczona do zbycia
w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej, nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań, wymieniona w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 12/2018 z dnia 24 stycznia 2018r., oznaczona geodezyjnie jako działka nr 132/5, AM 9, Obręb I
o powierzchni 153,00 m², dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018707/5.

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 stycznia 2018 roku wraz
z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zostało podane do publicznej wiadomości z dniem 24 stycznia 2018 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej http://bip.miastoluban.pl  Urzędu Miasta Lubań.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta Lubań

 

ANNA GOŁOS

p.o. Naczelnika Wydziału

Gospodarki Gruntami,

Nieruchomościami i Rolnictwa

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...