Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-12-2017

Jak co roku, gdy sezon zimowy zacznie się na dobre, niczym bumerang powraca pytanie, kto jest odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie stanu chodników, dachów oraz co należy zrobić z zalegającym śniegiem i lodem, kto ma go posprzątać i czy trzeba to robić?

śnieg panorama

Od poprzedniej zimy nic się w tej kwestii nie zmieniło, a przepisy prawne wyraźnie wskazują, kto ponosi odpowiedzialność za poczynione zaniechania.

Kto odpowiada za zalegający na chodnikach śnieg i lód? Które przepisy to regulują?

W myśl Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i przepisów prawa miejscowego to nikt inny jak właściciele lub prawni zarządcy nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie. Pamiętajmy jednak, że w myśl ustawy za taki chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (wyjątek stanowi chodnik, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych). Podobnie sprawa się ma z zalegającymi pozostałościami po zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem tych miejsc (piasek, sól) – obowiązek ich uprzątnięcia również spoczywa na barkach właścicieli oraz zarządców. Każdy, kto dopuści się zaniedbania tych obowiązków, musi liczyć się z ryzykiem poniesienia sankcji karnej.

Co ze spadającym z dachów śniegiem, soplami i nawisami?

To zarządca nieruchomości poniesie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez obsunięcie śniegu z dachu budynku, spadające sople czy oblodzony ciąg chodnika, jeżeli dana szkoda była wynikiem niedbalstwa i zaniechań w wykonywaniu powierzonych zarządcy obowiązków. Również ujęty w Prawie budowlanym zakres czynności zarządcy, związany z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwiej eksploatacji nieruchomości zawiera obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania budynku w przypadku wystąpienia opadów śniegu, w tym również obowiązek usuwania zalegającego śniegu z dachu budynku jak również dbanie o jego stan techniczny.

Reasumując – właścicielowi bądź też zarządcy nieruchomości zdecydowanie bardziej opłaca się sukcesywne realizowanie ciążących na nim ustawowych obowiązków niż tłumaczenie się przed strażnikiem miejskim, policjantem czy sądem w sytuacji, gdy sprawa nabierze dalszego biegu.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...