Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-10-2017

Jakimi przysmakami zajada się jeż, ile ma kolców, jak to się dzieje, że zapada w sen zimowy?

O tym mogły się dowie­dzieć dzieci z klasy III a SP nr 2 na warsz­ta­tach eko­lo­gicz­nych pt. „W igla­stej sukience przez liście – o jeżu i jego try­bie życia”.
Na zaję­ciach, które odbyły się 9.10.2017 r. w Regio­nal­nym Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w Luba­niu, ucznio­wie nie tylko bli­żej poznali te sym­pa­tyczne zwie­rzęta, ale i bawili się wspól­nie z Paniami, śpie­wa­jąc oraz uda­jąc śmieszne jeżyki.
Pamiątką z zajęć były wła­sno­ręcz­nie wyko­nane prace pla­styczne oraz zawieszki odbla­skowe. Bar­dzo dzię­ku­jemy p. A. Wierz­bic­kiej i p. A. Łasicy z RCEE za przy­go­to­wa­nie tak inte­re­su­ją­cego spo­tka­nia z jeżem.

  
EC               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...