Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
05-07-2017

Głównym punktem 36. lubańskich obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta.

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, brak zastrzeżeń ze strony Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2016 rok oraz większość głosów „za” od lubańskich radnych poskutkowały udzieleniem aprobaty wobec działań finansowych włodarza. Czerwcową sesję zaraz po przyjęciu protokołu XXXV sesji i sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym rozpoczęła lawina wniosków i zapytań. Większość z nich poruszała bieżące sprawy miejskie. Radni zgłaszali, aby przyjrzeć się nawierzchni wykonanej w ramach remontu cząstkowego dróg i skontrolować stan części chodników. Podkreślano również problem powtarzających się dewastacji nowego placu zabaw przy ul. Łącznej i pytano o dalsze losy zabytkowej stacji benzynowej. Sporą dyskusję wywołała sprawa śmieci, w tym dbałość o pojemniki komunalne i sposób ich rozmieszczenia. Zastępca burmistrza Mariusz Tomiczek tradycyjnie odniósł się do wniosków i zapytań ustnych oraz pisemnych pod koniec sesji. Sprawy porządkowe, typu przycięcie drzew, zadaszenie przystanku czy wykoszenie trawy zostaną przekazane do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Lubań lub odpowiednich służb i instytucji.
W trakcie sesji przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za rok 2016. Regionalna Izba Obrachunkowa z Wrocławia nie miała zastrzeżeń do przedłożonego przez burmistrza Lubania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za 2016 rok i wydała pozytywną opinię. Podobnego zdania była Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lubań.
- Przedstawiona analiza budżetu za rok 2016 w zakresie dochodów, wydatków, realizacji inwestycji oraz osiągniętego wyniku finansowego zasługuje na pozytywną ocenę. Dokumentacja została sporządzona w sposób wyczerpujący i rzetelny. Z uwagi na to Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2016 rok – uzasadniał radny Ryszard Janiak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania większością głosów zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubań za 2016 rok oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Miasta Lubań za 2016 rok. Następnie przy 16 głosach za i 4 wstrzymujących się udzielono absolutorium. W imieniu burmistrza Arkadiusz Słowińskiego, zastępca burmistrza Mariusz Tomiczek podziękował za pozytywny wynik głosowania, podkreślając, że docenia dotychczasową współpracę oraz otrzymane wsparcie i zaufanie. W dalszej części obrad zatwierdzono uchwały porządkujące działanie Rady i funkcjonowanie jednostek miejskich. Po raz kolejny lubańscy radni spotkają się 24 września na uroczystej sesji związanej z nadaniem miastu patronatu Marii Magdaleny, a następnie 26 września, by obradować o bieżących sprawach miejskich.
(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...