Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-03-2017

Lubań, dnia 13 marca 2017 roku

GGNiR.0050.29.2017

KOMUNIKAT

BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 35 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.),
§ 3 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 roku, poz. 2911 ze zm.), została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań.

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 marca 2017 roku wraz z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zostało podane do publicznej wiadomości z dniem 10 marca 2017 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej www.bip.miastoluban.pl Urzędu Miasta Lubań.

 

Z up. BURMISTRZA
Mariusz Tomiczek

Zastępca Burmistrza


Sprawę prowadzi:
Inspektor Beata Tomaszewska
Wydział GGNiR, pokój nr 5
tel. (75) 646 44 22 


Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...