Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-11-2016

Spor­towcy z Gim­na­zjum nr 3 jak zwy­kle zacię­cie wal­czyli w zawo­dach, tym razem w finale powia­to­wym w bad­min­to­nie.

Dru­żyna chłop­ców osta­tecz­nie zdo­była IV miej­sce, nato­miast dziew­częta po cięż­kiej rywa­li­za­cji zwy­cię­żyły oraz uzy­skały awans do finału strefy jele­nio­gór­skiej, który odbył się 8 listo­pada 2016 r. w Szklar­skiej Porę­bie.
Dru­żyna dziew­cząt z Gim­na­zjum nr 3 rywa­li­zo­wała tam z zawod­nicz­kami klu­bo­wymi i dzięki ambit­nej posta­wie wywal­czyła IV miej­sce. Jest to naj­wyż­sza lokata na tym szcze­blu roz­gry­wek. Justy­nie Maniec­kiej, Julii Kamiń­skiej oraz Domi­nice Pasz­kie­wicz ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy i życzymy kolej­nych suk­ce­sów!

     
DW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...